Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer 1 (115)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (115) / 2016

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Obszary zwiększenia poziomu innowacyjności w branży włókienniczej w Rosji

Autorzy: Pawęta Elena, Mikołajczyk Bożena

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka branży włókienniczej w Rosji, oraz wskazanie obszarów wymagających zwiększenia poziomu innowacyjności, co jest jednym z głównych czynników konkurencyjności branży. Przemysł włókienniczy w Rosji uległ znacznym przemianom po 1991 roku – zmiany...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172081
| Strony 10–14

Badania i rozwój

Właściwości antybakteryjne lnu  w procesie enzymatycznego roszenia

Autorzy: Tian Yinghua, Liu Xiaolan, Zheng Xiqun, Wang Lu

Właściwości antybakteryjne włókien lnianych badano zgodnie z normą GB/T20944.32008: Właściwości oceniano poprzez bezwzględną i względną antybakteryjną intensywność. Włókna bawełniane służyły jako materiał porównawczy przy ocenianiu antybakteryjnej intensywności względnej. Roszone włókna lnu wykazywały bezwzględną intensywność antybakteryjną przeciwko...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172082
| Strony 15–17

Ozonizacja – ekologiczna metoda utleniania bawełny

Autorzy: Maqsood Hafiz, Shahzad , Wiener Jakub, Baheti Vijaykumar, Eldeeb Moaz, Militky Jiri

Badano oksydacje celulozy za pośrednictwem ozonu. Jest to metoda uważana jako ekologiczna w porównaniu do innych stosowanych w przemyśle metod oksydacji. Tego rodzaju obróbka stosowana jest w różnego rodzaju procesach takich jak odtłuszczanie i bielenie wyrobów...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1168523
| Strony 19–21

Elektroprzędzenie włókien polimerowych – niekonwencjonalny pogląd na wpływ naprężenia powierzchniowego na średnice włókien

Autorzy: Araújo Evando S., Araújo Evando S., Nascimento Marcio Luis F., de Oliveira Helinando P.

Produkcja za pomocą elektroprzędzenia regularnych włókien polimerowych, wolnych od zgrubień wymaga dobrania odpowiedniej kombinacji różnych parametrów stanowiska przędącego takich jak np. napięcie między elektrodami, lepkość roztworu przędzalniczego, gęstość, odległość pomiędzy elektrodami i geometria układu przędącego. Badano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172083
| Strony 22–29

Przygotowanie i charakterystyka przędz o dużej masie liniowej  z wełny jaków przędzionych systemem kompaktowym rotorowym oraz dzianiny wykonane z tych przędz

Autorzy: Li Wei, Li Wei, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Liu Chan , Liu Chan , Su Xuzhong, Su Xuzhong, Xie Chunping, Xie Chunping, Wei Qufu, Wei Qufu

Przemysł włókienniczy zainteresowany jest produkcją przędzy z jaków dzięki jej dobrej właściwości termicznej, przyjaznych ekologicznie warunkom hodowli i niskim cenom. Jednakże przetwarzanie wełny jaków jest trudne ze względu na duże rozrzuty właściwości tych włókien i ich...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172084
| Strony 30–35

Metody pomiaru naprężeń przędz  w stanie dynamicznym  w przędzarce obrączkowej

Autorzy: Hossain Mahmud, Abdkader Anwar, Nocke Andreas, Unger R., Krzywinski F., Hasan Mir Mohammad Badrul, Cherif Chokri

Najczęściej stosowaną metodą pomiarową dla scharakteryzowania dynamiki przędzy podczas przędzenia obrączkowego jest pomiar naprężenia przędzy w miejscu gdzie jej przebieg jest prawie prostoliniowy. Jednakże znacznie bardziej skomplikowany jest pomiar naprężenia przędzy pomiędzy prowadnikiem i biegaczem (strefa...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172098
| Strony 36–43

Charakterystyka rozkładu skrętu  i jego nierównomierności  w przędzach samo-skrętnych

Autorzy: Cui Hong, Wang Chunxia, Lv Libin

W samo-skrętnych przędzach istnieje strefa o zazwyczaj słabym skręcie pomiędzy strefami włókien skręconych i nieskręconych dlatego podczas procesu samo-skrętnego przędzenia analizuje się różne odległości dwóch strumieni włókien do punktu zbieżności dla wytworzenia określonego przesunięcia fazowego w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172085
| Strony 45–48

Optymalizacja procesu nanoszenia preparacji przy wykorzystaniu analizy zbiorów rozmytych

Autorzy: Sarpkaya Çiğdem, Sabir Emel Ceyhun

Proces nanoszenia preparacji jest ważny w procesie produkcji tkanin i wpływa na wydajność stosowanych krosien. Przeprowadzono optymalizacje szeregu parametrów procesu stosując metodę analizy zbiorów rozmytych będącą nowością w analizie procesu nanoszenia preparacji . Wykorzystano plan Tagucchi...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172087
| Strony 49–55

Wpływ naturalnie modyfikowanej skrobi i syntetycznej preparacji na charakterystyki przędz preparowanych

Autorzy: Kovačević Stana, Đorđević Suzana, Đorđević Dragan

Celem pracy było zbadanie zmian właściwości przędz preparowanych preparacjami syntetycznymi i z naturalnie modyfikowanej skrobi. Proces nanoszenia preparacji przeprowadzono przy zachowaniu stałych warunków nowo zbudowanej laboratoryjnej maszynie. Obrabiano skręcane przędze bawełniane o masie liniowej 20 ×...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172088
| Strony 56–66

Barwienie materiałów bawełnianych przy zastosowaniu naturalnego barwnika wyekstrahowanego z  liści henny i właściwości zabezpieczające przed UV wybarwionych materiałów

Autorzy: Thanikai Vimal J. , Murugan R. , Subramaniam Venkatraman

W pracy badano wpływ parametrów procesu tkania na oporność dla przepływu powietrza. Badano wpływ parametrów związanych z długością przeplotu, gęstością tkaniny i innymi czynnikami takimi jak: masa powierzchniowa, grubość i porowatość. Wyprodukowano serię bawełnianych tkanin o...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172089
| Strony 67–72

Wpływ poziomu odkształceń na przebieg długotrwających relaksacji przędz poliestrowych

Autorzy: Laureckiene Ginta, Milašius Rimvydas

Istotnym problemem jest przewidywanie relaksacji naprężeń włókien poliestrowych przebiegających w dużych odcinkach czasowych (dni a nawet miesięcy). Dotychczas uważano, że szybkość relaksacji w skali logarytmicznej może być przedstawiona przez dwie linie proste a wartości relaksacji mogą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1183199
| Strony 73–77

Numeryczno doświadczalne badanie wpływu ilości warstwy Twaron T750 na nożoodporność kamizelek ochronnych

Autorzy: Sokołowski Dariusz, Barnat Wiesław

Celem niniejszego artykułu jest zagadnienie wpływu ilości warstw tkaniny ar amidowej Twaron T750 na wartość penetracji energii kinetycznej w teście nożoodporności. Zagadnienie nożoodporności jest zjawiskiem złożonym, na które posiada wpływ wiele elementów. Jednym z nich jest...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172090
| Strony 78–82

Wpływ przyspieszonego starzenia na tekstylia balistyczne zmodyfikowane techniką plazmy niskotemperaturowej

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Puszkarz Adam K., Miklas Michał, Wilbik-Hałgas Bożena, Cichecka Magdalena, Urbaniak–Domagała Wiesława, Krucińska Izabella

Funkcjonalizacja tekstylnych produktów i materiałów, przy zastosowaniu techniki plazmy niskotemperaturowej, jest coraz częściej stosowana w praktyce przemysłowej, głownie ze względu na wiele korzyści, często nieosiągalnych dla innych technik modyfikacji. W prezentowanych badaniach skupiono się na modyfikacji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1167429
| Strony 83–88

Wpływ masy liniowej włókien  na właściwości związane  z komfortem dzianin poliestrowych

Autorzy: Kaynak Hatice Kubra, Babaarslan Osman

Istotnym czynnikiem w rozwoju przemysłu tekstylnego włókien syntetycznych było wprowadzenie mikrowłókien. Mikrowłókna pozwalają na uzyskanie szeregu właściwości istotnych dla oceny właściwości użytkowych produktu. W pracy przedstawiono wpływ masy liniowej włókien na właściwości związane z komfortem poliestrowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172091
| Strony 89–94

Badanie wpływu wysokości okrywy  i masy liniowej przędzy  na właściwości użytkowe dzianin  z okrywą pętelkową i pętelkową ciętą

Autorzy: Uyanik Seval

Praca przedstawia badania wpływu parametrów strukturalnych dzianiny takich jak masa liniowa przędzy okrywy i przędzy podstawowej (90 i 70 tex) i wysokości płaszczek na właściwości dzianin z okrywą pętelkową i pętelkową ciętą. Badano odporność na ścieranie,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172092
| Strony 95–100

Zależność pomiędzy wydłużeniem  i właściwościami wytrzymałościowymi dzianin  o wyglądzie tkaniny dżinsowych produkowanych z włókien celulozowych

Autorzy: Değırmencı Züleyha, Çelik Nihat

Dzianiny o wyglądzie dżinsu są delikatniejsze, tańsze i bardziej elastyczne niż tkaniny dżinsowe. Ubrania, które są produkowane z tych dzianin lepiej dostosowują się do ruchu ciała ze względu na ich podatna strukturę. Ponieważ te dzianiny produkowane...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1170265
| Strony 101–106

Badanie zależności pomiędzy liczbą i pozycją splotów nabieranych i wytrzymałością dzianin wykonanych na szydełkarce cylindrycznej

Autorzy: Avcioğlu Kalebek Nazan

Zagadnienie tłumienia hałasu uzyskuje coraz większe znaczenie w badaniach naukowych, technologicznych i zagadnieniach ogólnych ponieważ poziom dźwięku określa jakość ludzkiej egzystencji i dlatego izolacja akustyczna jest podstawową koniecznością przy różnych zastosowaniach w tym w przemyśle motoryzacyjnym...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172093
| Strony 107–113

Badanie zależności pomiędzy liczbą i pozycją splotów nabieranych  i wytrzymałością dzianin  wykonanych na szydełkarce cylindrycznej

Autorzy: Uyanik Seval, Değırmencı Züleyha, Topalbekiroglu M., Geyik F.

Dzianiny o splotach lewo-prawych są najczęściej stosowanymi typami dzianin. Ich wzory zależą od stosowania oczek, splotów nabieranych i nieprzeplatanych oraz ich kombinacji. Splot nabierany ma istotne znaczenie dla właściwości dzianin ponieważ wpływa na zwiększenie masy na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172066
| Strony 114–119

Przyrząd dla pomiaru statycznego i dynamicznego przepuszczalności powietrza przez płaskie wyroby włókiennicze z możliwością pomiaru zmian kształtu próbki podczas testu

Autorzy: Veselá Daniela, Kůs Zdeněk

Praca dotyczy badania przepuszczalności powietrza płaskich wyrobów włókienniczych. Nowo opracowany przyrząd przeznaczony jest do pomiarów statycznych i dynamicznych przepływu powietrza. Przyrząd różni się od standardowych przyrządów tym, że umożliwia badanie strukturalnych zmian materiału testowanego w stanach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172096
| Strony 120–126

Optymalizacja grubości wykładzin w maszynach prasowalniczych podczas sprzężonego transportu ciepła i masy

Autorzy: Korycki Ryszard, Szafrańska Halina

Główny cel artykułu to określenie modelu fizycznego i matematycznego sprzężonego transportu masy i ciepła w wykładzinach podczas prasowania, jak również optymalizacja grubości wykładzin. Wprowadzenie dyfuzji Ficka we włóknach pozwala sformułować równania transportu ciepła i masy, uzupełnione...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1172095
| Strony 128–135

Informacje ogólne

IBWCh

  więcej »

| Strona 18

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook