Gdzie jesteśmy: Strona głównaRada naukowa
AAA     ENG | POL

Rada naukowa

Przewodniczący:

Prof. Andrzej Ziabicki, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

 

Członkowie:

Prof. Valery Bashmetau, Vitebsk State Technological University, Belarus

Prof. Andrzej Błędzki, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Prof. Chokri Cherif, Technical University of Dresden, Germany

Porf. Hans-Peter Fink, Potsdam-Golm, Germany

Prof. Tadeusz Jackowski, Technical University of Lodz, Poland

Prof. Vladan Koncar, GEMTEX laboratory, ENSAIT, Roubaix, France

Prof. Ryszard Kozłowski, The Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes; FAO Escorena Network, Toruń, Poland 

Prof. Izabella Krucińska, Technical University of Lodz, Poland

Prof. Anton Marcinčin, Slovak University of Tech­no­lo­gy, Bratislava, Slovak Republic 

Prof. Józef Masajtis, Technical University of Lodz, Poland 

Prof. Vytautas Milašius, Kaunas University of Technology, Lithuania 

Prof. Jiři Militký, Technical University of Liberec, Czech Republic 

Prof. Heinrich Planck, Denkendorf, Germany 

Prof. Zoran Stjepanovič, University of Maribor, Slovenia

Prof. Lieva Van Langenhove, Gent University, Belgium

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14,
fax (48-42) 637-65-01
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-00 , fax (48-42) 637-65-01 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook