Gdzie jesteśmy: Strona głównaRedakcja
AAA     ENG | POL

Redakcja

FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42)  638-03-00,          fax (48-42) 637-65-01
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl  http://www.fibtex.lodz.pl

Redaktor naczelny
Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka

Zastępca Redaktora naczelnego
Marta Cyrczak 


Asystent redaktora
Anna Wahl 

Korektor j. ang.
Geoffrey Large

Skład komputerowy i Druk - Media-Press

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14,
fax (48-42) 637-65-01
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-00 , fax (48-42) 637-65-01 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook