Gdzie jesteśmy: Strona głównaRedakcja
AAA     ENG | POL

Redakcja

Redaktor Naczelny

Dariusz Wawro

Kierownik Redakcji

Janusz Kazimierczak

Asystent redaktora

Anna Wahl

Korektor języka angielskiego

Geoffrey Large

Skład komputerowy i druk:

Media-Press

 

REDAKCJA:
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe

ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
           ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

 

WYDAWCA:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź
tel. (48-42) 638-03-02
e-mail: sekretariat@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook