Gdzie jesteśmy: Strona głównaReklamy
AAA     ENG | POL

Reklamy

KONFERENCJE, SPOTKANIA I WYDARZENIA NAUKOWE

 

Reklama online – cena/tydzień -  100 PLN/25 EUR

 

Reklama w druku

 

KOLOR

CZARNO-BIAŁY

OKŁADKA – wewn. strona

1800 PLN/450 EUR

1200 PLN/300 EUR

PEŁNA STRONA

1600 PLN/400 EUR

1000 PLN/250 EUR

2/3 STRONY (2 SZPALTY)

-

600 PLN/150 EUR

1/2 STRONY

-

400 PLN/100 EUR

1/3 STRONY (1 SZPALTA)

-

200 PLN/50 EUR

 

 

Artykuł sponsorowany – cena/stronę - 600 PLN/150 EUR

Artykuły sponsorowane nie wymagają procesu recenzyjnego.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani umieszczeniem ogłoszeń konferencji, spotkań i wydarzeń naukowych na naszej stronie internetowej bądź w wersji papierowej naszego czasopisma, prosimy o przesłanie nam szczegółów reklamy (tekst, wszelkie loga i grafiki) pocztą elektroniczną. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Redakcją czasopisma.

 

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook