Gdzie jesteśmy: Strona głównaInformacja dla autorów
AAA     ENG | POL

Informacja dla autorów

 

Proces recenzyjny

Proces recenzyjny artykułów w czasopiśmie Fibres & Textiles in Eastern Europe przebiega zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest następujący:

  • Każdy manuskrypt złożony do publikacji jest oceniany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki podanej w afiliacjach autorów.  Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review). W przypadku opinii kontrowersyjnych artykuł kierowany jest do kolejnych recenzentów.
  • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek odnośnie zakwalifikowania lub odrzucenia artykułu, a także warunków jakie muszą zostać spełnione w celu opublikowania artykułu w Fibres & Textiles in Eastern Europe.
  • Autor korespondencyjny otrzymuje zestaw recenzji i następnie, zgodnie z procedurami, zobligowany jest do poprawy manuskryptu według uwag recenzentów lub wystosowania pisemnej odpowiedzi podtrzymującej własne stanowisko.
  • Poprawiony artykuł oraz odpowiedź autora są sprawdzane przez redaktorów lub, w razie jakichkolwiek wątpliwości, przez recenzentów wcześniej oceniających dany artykuł. Ostateczna decyzja odnośnie opublikowania artykułu podejmowana jest przez Redaktora Naczelnego, lub w szczególnych przypadkach przez Przewodniczącego Programowej Rady Naukowej. Autorzy informowani są o ostatecznej decyzji pisemnie (e-mail).
  • Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest podawana do wiadomości publicznej.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook