Gdzie jesteśmy: Strona głównaOpłaty
AAA     ENG | POL

Opłaty

 Uwaga!

Od 1 stycznia 2019 r. opłata za publikację wzrośnie do 100 EUR (400 PLN + VAT) za stronę czasopisma.

Rękopisy złożone w tym dniu lub później będą rozliczane według nowej stawki 100 EUR (400 PLN + VAT) za stronę czasopisma (6300 znaków drukowanych bez spacji).

Rękopisy złożone w 2018 roku mogą skorzystać ze starej stawki (75 EUR / 300 PLN + VAT).

Opłata za publikację – PLN 300/EUR 75 + VAT za jedną stronę czasopisma (6300 znaków bez spacji).

Strona kolorowa płatna jest podwójnie.

Opłata za publikację jest obowiązkowa, naliczana za każdą rozpoczętą stronę. Po pozytywnie zakończonym procesie recenzyjnym, tuż przed publikacją, zostanie wysłana do autora faktura z danymi do przelewu.

 

Cena jednego numeru (wersja papierowa) –  PLN 50/EUR 15 + VAT

Zamówienia proszę wysyłać na adres:
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź
lub e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
 
Numer konta Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych:  
PEKAO SA, Oddział VI w Łodzi,
ul. Roosevelta 15,
90-056 Łódź

Numer konta:
PL 23124030311111000034266342 (PLN),
PL36124030311787000034266355 (USD),
PL49124030311978000034266368 (EUR), (code SWIFT: PKO PPLPW).

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook