Gdzie jesteśmy: Strona głównaOpłaty
AAA     ENG | POL

Opłaty

Opłata za publikację – EUR 100/PLN 400 + VAT za jedną stronę czasopisma (6300 znaków bez spacji).

Strona kolorowa płatna jest podwójnie.

Opłata za publikację jest obowiązkowa, naliczana za każdą rozpoczętą stronę. Po pozytywnie zakończonym procesie recenzyjnym, tuż przed publikacją, zostanie wysłana do autora faktura z danymi do przelewu.

Informacja o autorach i płatniku

Cena jednego numeru (wersja papierowa) –  EUR 15/PLN 50 + VAT

Zamówienia proszę wysyłać na adres:
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź
lub e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
 
Numer konta Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych:  
PEKAO SA, Oddział VI w Łodzi,
ul. Roosevelta 15,
90-056 Łódź

Numer konta:
PL 23124030311111000034266342 (PLN),
PL36124030311787000034266355 (USD),
PL49124030311978000034266368 (EUR), (code SWIFT: PKO PPLPW).

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook