Gdzie jesteśmy: Strona głównaRozwój czasopisma
AAA     ENG | POL

Rozwój czasopisma

Impact Factor (IF), Index Copernicus (ICV) oraz punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 

Rok

IF

ICV

Punktacja MNiSW 

2001

0,185

0,29

 

 

2002

0,148

10,13

 

 

2003

0,160

10,11

 

 

2004

0,225

10,11

 

 

2005

0,397

10,11

 

 

2006

0,425

15,40

 

 

2007

0,402

12,29

15

 

2008

0,439

12,13

 

 

2009

0,581

12,42

15

 

2010

0,629

13,54

20

 

2011

0,539

13,43

 

 

2012

0,801

 12.47

25

 

2013

 0,541

 12.50

30

 

 

 30

 

2014

 0,667

118.49

20

2015

 0,566

 156,81

25

2016

 0,626

146,46 

25

2017

0,577

148,26

-

-

 

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook