Gdzie jesteśmy: Strona głównaRozwój czasopisma
AAA     ENG | POL

Rozwój czasopisma

Impact Factor (IF), Index Copernicus (ICV) oraz punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 

Rok

IF

ICV

Punktacja MNiSW 

2001

0,185

    0,29

 

 

2002

0,148

  10,13

 

 

2003

0,160

  10,11

 

 

2004

0,225

  10,11

 

 

2005

0,397

  10,11

 

 

2006

0,425

  15,40

 

 

2007

0,402

  12,29

15

 

2008

0,439

  12,13

 

 

2009

0,581

  12,42

15

 

2010

0,629

  13,54

20

 

2011

0,539

  13,43

 

 

2012

0,801

  12.47

25

 

2013

 0,541

  12.50

30

 

 

 30

 

2014

 0,667

118.49

20

2015

 0,566

156,81

25

2016

 0,626

146,46 

25

2017

0,577

148,26

-

-

2018

0.677      

2019

   

40

 

 

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook