Gdzie jesteśmy: Strona główna
AAA     ENG | POL

Wykaz autorów

A B C D E F G H I J K U K L M N O P Q R S T U V W X Y A Y Z X Z

Wyszukiwanie artykułów lub autorów


 

Bieżący numer: 5 (137)

Impact Factor: 0,677

5 - Year Impact Factor: 0.795

Index Copernicus: 148,26

Punktacja MNiSW (2019): 40

ISSN 1230-3666

 


KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook