Gdzie jesteśmy: Strona główna
AAA     ENG | POL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autorzy na literkę: P

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14,
fax (48-42) 637-65-01
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-00 , fax (48-42) 637-65-01 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystenci redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook