Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie zależności pomiędzy liczbą i pozycją splotów nabieranych i wytrzymałością dzianin wykonanych na szydełkarce cylindrycznej

Research and development

Autor:

  • Avcioğlu Kalebek Nazan
    Department of Fashion and Textile Design, Fine Arts Faculty, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

DOI number: 10.5604/12303666.1172093

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Zagadnienie tłumienia hałasu uzyskuje coraz większe znaczenie w badaniach naukowych, technologicznych i zagadnieniach ogólnych ponieważ poziom dźwięku określa jakość ludzkiej egzystencji i dlatego izolacja akustyczna jest podstawową koniecznością przy różnych zastosowaniach w tym w przemyśle motoryzacyjnym dla kierowcy pojazdu i pasażera. Zastosowanie materiałów z recyklingu we włókninach stosowanych do izolacji dźwięku stanowi ekologiczną i tanią alternatywę produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego. Zbadano akustyczne przy różnych częstotliwościach dźwięku właściwości włóknin igłowanych o różnej grubości i masie na jednostkę powierzchni włókniny. Jednocześnie dla wszystkich próbek badano grubość, gęstość, masę na jednostkę powierzchni, przepuszczalność powietrza, wytrzymałość na zrywanie i wydłużenie. Wszystkie właściwości porównywano statystycznie badając korelacje z właściwościami akustycznymi.

Tagi:

Needle-punched nonwoven, recycled polyester fibers, air permeability, sound absorption coefficient, impedance tube

Cytowanie:

Avcioğlu Kalebek N. Sound Absorbing Polyester Recycled Nonwovens for the Automotive Industry. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 107-113. DOI: 10.5604/12303666.1172093

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 107–113.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook