Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Barwienie materiałów bawełnianych przy zastosowaniu naturalnego barwnika wyekstrahowanego z  liści henny i właściwości zabezpieczające przed UV wybarwionych materiałów

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1172089

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy badano wpływ parametrów procesu tkania na oporność dla przepływu powietrza. Badano wpływ parametrów związanych z długością przeplotu, gęstością tkaniny i innymi czynnikami takimi jak: masa powierzchniowa, grubość i porowatość. Wyprodukowano serię bawełnianych tkanin o 11 różnych splotach z włókien osnowy i wątku posiadających te same masy liniowe. Przepuszczalność powietrza badano za pomocą standardowego testu KES-F-API. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na silne korelacje pomiędzy współczynnikami związanymi z długością przeplotu, gęstością i grubością tkaniny,

Tagi:

doubled yarns, Crossing Floating Factor (CFF), Floating Yarn Factor (FYF), Fabric Firmness Factor (FFF),  thickness, mass per square meter, air resistance.

Cytowanie:

Thanikai Vimal J, Murugan R, Subramaniam V. Effect of Weave Parameters on the Air Resistance of Woven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 67-72. DOI: 10.5604/12303666.1172089

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 67–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook