Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer 6 (120)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (120) / 2016

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Rynek poliamidów

Autorzy: Wesołowski Jacek, Płachta Karolina

W artykule przedstawiono zmiany, jakie zachodzą w okresie ostatnich lat na rynku poliamidów. Zwrócono uwagę na szereg czynników wpływających na te zmiany. Przedstawiono dane dotyczące wielkości zapotrzebowania, produkcji oraz wymieniono najpoważniejszych, światowych producentów poliamidów.  Porównano udziały...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215537
| Strony 12–18

Analiza produkcji włókien z juty i wyrobów jutowych w Indiach w porównaniu do innych producentów światowych

Autorzy: Bag Satya, Narayan, Kumar Uday, Chand, Pal Asim, Kumar

Indie są wiodącym producentem włókien jutowych i produktów z juty. Indie produkują 75%-85% światowej produkcji worków opakunkowych. Istnieje wzrastający trend zużycia worków jutowych w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem krajowym. Drugie miejsce w produkcji wyrobów jutowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221732
| Strony 19–25

Opracowanie systemu wymiarowania odzieży kobiecej w jednym z regionów Chorwacji

Autorzy: Doležal Ksenija, Hrženjak Renata, Ujević Darko

Celem pracy było polepszenie systemu wymiarowania odzieży poprzez przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych dorosłych kobiet. Wyselekcjonowano wybrane populacje, których wymiary pozwoliły na wyróżnienie grup różniących się znacznie między sobą kształtem ciała i jego proporcjami. Wymiary określonych części ciała...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221733
| Strony 26–31

Bezpieczne projektowanie i produkcja odzieży – kryteria i modele

Autorzy: Chen Lihong, Yan Xinfeng, Gao Changchun

Zaproponowano kilka modeli bezpiecznego projektowania i produkcji odzieży jako systemu pozyskiwania odzieży bezpiecznej. Przeprowadzono obiektywną analizę potrzeb użytkownika, jak również stosowanych w projektowaniu i produkcji części składowych wyposażenia i odzieży. Doprowadziło to do opracowania kryteriów bezpieczeństwa...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221734
| Strony 32–38

Myślenie projektowe od zawsze

Autorzy: Masajtis Józef, Kędzia Elżbieta, Szumigaj-Badziak Anna, Wereszka Aleksandra

W artykule przedstawiono analizę związaną z myśleniem projektowym uwzględniając stosowane uniwersalne procedury i kolejne kroki, zaczynając od definiowania problemu, identyfikacji potrzeb, poszukiwania rozwiązań, przygotowywania prototypów, ich testowania. Ostatnio pojawiają się potrzeby zintensyfikowania efektywności takich postępowań –...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221735
| Strony 39–44

Badania i rozwój

Wykorzystanie cieczy maceracyjnej pozostałej z enzymatycznego roszenia Spartium junceum do biosyntezy nanocelulozy bakteryjnej

Autorzy: Kazimierczak Janusz, Wietecha Justyna, Kopania Ewa, Szadkowski Marek, Infelise Lilia

Wytwarzanie materiałów o wysokiej wartości dodanej z odpadów powstających z przetwórstwa odnawialnej biomasy roślinnej związane jest ściśle z ideą nowoczesnych biorafinerii. Spartium junceum jest wieloletnim krzewem szeroko rozpowszechnionym w basenie Morza Śródziemnego. Od czasów starożytnych wykorzystywany...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221736
| Strony 45–50

Wytwarzanie dzianin z przędz chitozanowych

Autorzy: Wawro Dariusz, Skrzetuska Ewa, Włodarczyk Bogdan, Kowalski Krzysztof, Krucińska Izabella

W artykule opisane są wstępne  wyniki badań wytwarzania dzianin z 300 włókienkowych przędz chitozanowych zawierających nanocząstki srebra, platyny, miedzi i złota. Przy użyciu szydełkarki płaskiej sterowanej numerycznie dokonano oceny przydatności przędz chitozanowych funkcjonalizowanych nanocząstkami do wytwarzania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221738
| Strony 52–57

Badania przetwórstwa stopowego biodegradowalnych poliestrów alifatyczno-aromatycznych na wyroby włókniste

Autorzy: Twarowska-Schmidt Krystyna, Sulak Konrad, Gałęski Andrzej, Piórkowska Ewa, Wojtczak Małgorzata, Dutkiewicz Sławomir

W pracy opisano badania dotyczące przetwórstwa stopowego  biodegradowalnego alifatyczno-aromatycznego kopoliestru na wyroby włókniste. Kopoliestry zawierające 57-60% trójskładnikowej części alifatycznej (kopolimery glikolu butylenowego i kwasów adypinowego, bursztynowego, glutarowego oraz kwasu tereftalowego) wytworzone w skali wielkolaboratoryjnej wykorzystano do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221739
| Strony 58–64

Włókniny wytwarzane techniką pneumotermiczną z polipropylenu zmieszanego z nieotoczkowanymi parafinami jako materiałami PCM

Autorzy: Tomaszewski Wacław, Kudra Michał, Szadkowski Marek

Do badań użyto parafin kilku typów o różnych temperaturach topnienia w zakresie 28 – 59 °C, które mieszano w stanie stopionym z polipropylenem, PP, średniej lepkości. Metodą  różnicowej kalorymetrii skaningowej, DSC, przy różnych szybkościach skanowania 1 -...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1226220
| Strony 66–72

Badania trójskładnikowych materiałów kompozytowych PVC/PE-HD zawierających włókna keratynowe

Autorzy: Tomaszewska Jolanta, Wrześniewska-Tosik Krystyna, Zajchowski Stanisław, Partyka Anita, Mik Tomasz

W artykule przedstawiono wybrane właściwości mechaniczne i przetwórcze  kompozytów wytworzonych  na osnowie przemiałów dwóch niemieszających się polimerów: poli(chlorku winylu) (PVC) i polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), w której napełniaczem są włókna keratynowe z piór drobiowych. Skład kompozytów...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1226221
| Strony 73–80

Numeryczna symulacja naprężeń włókien przy asymetrycznym trójkącie przędzenia w systemie przędzenia obrączkowego

Autorzy: Su Xuzhong, Su Xuzhong, Gao Weidong, Gao Weidong, Qin Xiaoxuan, Qin Xiaoxuan, Qin Xiaoxuan, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xie Chunping

Badano naprężenie włókien powodowane horyzontalnym przesunięciem punktu skrętu. Zastosowano metodę elementów skończonych. Opracowano model asymetrycznego trójkąta uwzględniając mechaniczne właściwości włókien i geometrię utworzoną przez trójkąt przędący. Opracowano rozkład naprężeń i momentów obrotowych włókien przy i bez...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221740
| Strony 81–87

Estymacja średnicy wlotów kanałów międzynitkowych w materiałach tekstylnych przy użyciu mikroskaningu ze światłem strukturalnym

Autorzy: Strąkowska Maria, Strąkowska Maria, Więcek Piotr, Więcek Piotr, Polipowski Mirosław, Więcek Bogusław

W artykule przedstawiono nową metodę oceny średnic kanałów międzynitkowych w materiałach tekstylnych, w szczególności w tkaninach. W metodzie tej  zastosowano trójwymiarowe skanowanie obiektu przy użyciu światła strukturalnego. Po rekonstrukcji trójwymiarowej powierzchni tkaniny, przeprowadza  się  analizę danych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221741
| Strony 88–93

Nowe spojrzenie na projektowanie dekoracyjnych tkanin zasłonowych

Autorzy: Szkudlarek Joanna, Snycerski Marek, Kubiak Radosław, Rutkowska Aleksandra, Taranek Dorota, Jabłoński Maciej, Chojnacki Dariusz, Zimna Katarzyna

Specjalne warunki stosowania tkanin zasłonowych, tj. pionowe zawieszenie, w oświetleniu  światłem przechodzącym wymagają innego podejścia do projektowania. Stwierdzono, że wzorowanie splotowe może znacząco wpływać na ciągłość struktury, szczególnie w miejscach wzoru. W takich przypadkach efekt wzorowania może...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221742
| Strony 94–98

Teoretyczne i eksperymentalne studium charakterystyk tkanin dwuwarstwowych z motywami ludowymi

Autorzy: Kumpikaitė Eglė, Kot Liucina , Tautkutė-Stankuvienė Indrė

Współcześnie autentyczne dwuwarstwowe tkaniny z motywami ludowymi stają się bardzo popularne. Ostatnie trendy mody wskazują, że uwidocznione struktura i tekstura są powszechne. Dla przeprowadzenia badań wyprodukowano osiem tkanin dwuwarstwowych. Stwierdzono, że gęstość powierzchniowa tkania wzrasta po...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221743
| Strony 100–108

Tkaniny z przędzą hybrydową jako ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Autorzy: Marciniak Katarzyna, Grabowska Katarzyna Ewa, Stempień Zbigniew, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Rutkowska Aleksandra, Taranek Dorota

Celem pracy była weryfikacja czy budowa wybranych przędz hybrydowych zawierających materiał ferromagnetyczny, wprowadzonych do tkanin może poprawić skuteczność ekranowania (EE) tych tkanin w porównaniu do tkanin referencyjnych wykonanych z tych samych surowców co tkaniny zawierające przędzę...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221744
| Strony 109–115

Problematyka projektowania wyrobów uciskowych dla małych obwodów ciała

Autorzy: Ilska Anita, Kowalski Krzysztof, Kłonowska Magdalena, Kowalski Tomasz Marek, Sujka Witold

Na podstawie opracowanych  modeli  dokonano analizy wpływu szwu i założonych tolerancji wykonania wyrobu uciskowego na wartość nacisku jednostkowego w zależności od wartości sztywności rozciągania dzianiny uciskowej dla względnie małych obwodów ciała. Opracowane algorytmy z wykorzystaniem prawa...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221745
| Strony 116–120

Metoda I-SCAN w ocenie nacisku wywieranego przez wyroby włókiennicze

Autorzy: Cieślak Małgorzata, Karaszewska Agnieszka, Gromadzińska Ewa, Śledzińska Katarzyna

Nacisk wyrobów włókienniczych może powodować niepożądany wpływ na użytkownika lub działać profilaktycznie. W obu przypadkach ocena nacisku wymaga odpowiednich metod dostosowanych do przeznaczenia wyrobu. Badano możliwości systemu I-SCAN (TekScan) w warunkach in vivo i in vitro,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221746
| Strony 121–127

Badania termoizolacyjności odzieży wielowarstwowej za pomocą termografii oraz metody elementów skończonych

Autorzy: Puszkarz Adam K., Krucińska Izabella

Artykuł dotyczy szeroko pojętego problemu jakim jest komfort cieplny. W pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczące termoizolacyjności tekstyliów. Przedmiotem analiz były układy wielowarstwowe (składające się z tkanin, włóknin i folii) o potencjalnym zastosowaniu w odzieży ochronnej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221747
| Strony 129–137

Określanie kształtu elastyki poddanej zginaniu z wykorzystaniem przemieszczeń

Autorzy: Szablewski Piotr, Korycki Ryszard

Swobodne układanie płaskich wyrobów włókienniczych można opisać za pomocą elastyki o tym samym kształcie, obciążeniach i warunkach układania całego produktu. Zachowanie się elastyki opisane jest na ogół z wykorzystaniem pewnych uproszczeń zarówno dla modeli fizycznych jak...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221748
| Strony 138–142

Badania efektów symulacji parametrów przestrzennej układalności ubiorów

Autorzy: Rudolf Andreja, Zadravec Metka, Stjepanovič Zoran

Praca prezentuje badania symulacji efektów parametrów przestrzennej układalności ubioru i ich symulacji w celu sprawdzenia oddziaływania parametrów i dokładności uzyskanych wyników dla wirtualnych ubiorów w stosunku do rzeczywistych ubiorów. Badano układalność zarówno ubiorów jak i tkanin...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221749
| Strony 143–150

Tekstylny czujnik potu do oceny komfortu pododzieżowego człowieka

Autorzy: Kubiak Paweł, Leśnikowski Jacek , Gniotek Krzysztof

W artykule przedstawiono sposób wykonania prostego czujnika tekstylnego przeznaczonego do wykrywania obecności potu na powierzchni ciała człowieka. Proponowany czujnik korzystając ze zjawiska wzrostu wartości prądu przepływającego przez podłoże tekstylne (zmniejszenia wartości rezystancji tego podłoża), umożliwia wykrycie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1209917
| Strony 151–155

Układy wykończeniowe do tekstyliów bawełnianych poprawiające ich odporność na palenie

Autorzy: Bokova Elena S., Kovalenko Grigory M. , Woźniak Bogusław, Pawlowa Maria, Bokova Kseniya S. , Grzesiak Edyta

Przedstawiono wyniki badań kompozycji wykończeniowych opartych na kwasach poliakrylowych i polimerów niejonowych (alkoholu winylowego, poliakryloamidu). Badano warunki formowania układów polimer-polimer oraz możliwości wprowadzania ich w strukturę włókna bawełnianego. Stwierdzono, że związki te podwyższają indeks tlenowy oraz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221750
| Strony 157–160

Włókniny polipropylenowe poddane obróbce plazmowej z zastosowaniem kwasu akrylowego

Autorzy: Buček Andrej, Buček Andrej, Popelka Anton, Zahoranová Anna, Kováčik Dušan, Kováčik Dušan, Novák Igor, Černák Mirko, Černák Mirko

Współcześnie materiały hydrożelowe używane są w wyrobach medycznych jako opatrunki na rany. Hydrożelowe kompozyty tekstylne formuje się dla zwiększenia mechanicznej wytrzymałości poręczności w stosowaniu. Włókniny są powszechnie stosowane do wyrobów medycznych, jednak jest konieczne polepszenie ich...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221751
| Strony 161–164

Wpływ perforacji pianki poliuretanowej na przepuszczalność pary wodnej i komfort siedzeń samochodowych

Autorzy: Mazari Funda Buyuk, Chotebor Michal, Naeem Jawad, Mazari Adnan Ahmed, Havelka Antonin

Pianki poliuretanowe są najbardziej istotną częścią wykładzin siedzeń samochodowych. Są one trwałe i łatwe dostosowują się do kształtu siedzeń samochodowych, ale są niestety słabo przepuszczalne dla wilgoci. Badano pianki poliuretanowe o dwóch różnych grubościach oraz trzech...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221752
| Strony 165–169

Opatrunki biologiczne oparte na polimerach naturalnych

Autorzy: Kucharska Magdalena, Brzoza-Malczewska Kinga, Wiśniewska-Wrona Maria, Pałys Beata, Struszczyk Marcin H., Cichecka Magdalena, Wilbik-Hałgas Bożena, Karuga-Kuźniewska Ewa, Paluch Danuta, Rybak Zbigniew

W artykule przedstawiono metodę wytwarzania  hemostatycznego  opatrunku IV generacji, który gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przy aplikacji. Opatrunek posiada formę proszku fibrydowego. Do opracowania materiału opatrunkowego wykorzystane zostały polimery naturalne z grupy polisacharydów takie jak chitozan i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221753
| Strony 170–174

Zagospodarowanie surowców przemysłu mączno-zbożowego do wytwarzania biopolimerowych produktów technicznych

Autorzy: Ciechańska Danuta, Kaszuba Leszek, Żakowska Hanna, Sulak Konrad, Kapuśniak Kamila, Janiga Michał, Wietecha Justyna, Gutowska Agnieszka, Mik Tomasz

Nacisk wywierany przez użytkowników dóbr konsumpcyjnych, ukierunkowany na zastosowanie bardziej proekologiczne, powoduje stosowanie już istniejących lub poszukiwanie nowych surowców i materiałów przyjaznych środowisku. Jednym z kierunków rokujących duże nadzieje są badania mające na celu opracowanie nowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1226219
| Strony 175–180

Badania struktury i właściwości  surowców przemysłu mączno-zbożowego  stosowanych  do wytwarzania biopolimerowych produktów technicznych

Autorzy: Ciechańska Danuta, Kapuśniak Janusz, Kaszuba Leszek, Ciepliński Maciej, Siemion Przemysław, Roczkowska Magdalena, Żarski Arkadiusz, Ptak Sylwia, Gutowska Agnieszka

W XXI wieku coraz większą uwagę zwraca się na możliwości wykorzystania surowców, półproduktów i produktów ubocznych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Ogromnego znaczenia nabierają tzw. „zielone” technologie, wykorzystujące surowce pochodzenia naturalnego. Do takich surowców można zaliczyć m.in....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227413
| Strony 181–188

Modyfikacja chemiczna surowca skrobiowo-białkowego w celu uzyskania półproduktu do przerobu termoplastycznego

Autorzy: Janiga Michał, Stufka-Olczyk Jadwiga, Milczarek Anna, Michniewicz Małgorzata, Ciechańska Danuta, Tomaszewski Wacław, Gutowska Agnieszka, Kapuśniak Janusz

Poszukiwanie nowych materiałów przyjaznych środowisku skłania do przeanalizowania możliwości wykorzystania powszechnie występujących i prostych w pozyskaniu surowców roślinnych. Jednym z takich surowców jest materiał skrobiowo-białkowy. W artykule przedstawiono badania, którymi objęto biomateriał skrobiowo-białkowy wytwarzany w warunkach...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221754
| Strony 189–195

Poprawa własności hydrofobowych surowca skrobiowo-białkowego poprzez modyfikację enzymatyczną

Autorzy: Wietecha Justyna, Kazimierczak Janusz, Pałys Beata, Gutowska Agnieszka

Mąka funkcjonalna uzyskana w wyniku kontrolowanej obróbki hydrotermicznej klasycznej mąki została wykorzystana do pozyskania nowych biopolimerów. Głównym składnikiem tego produktu jest skrobia, ale zawiera on także inne substancje, w tym białka. W pracy przedstawiono badania dotyczące...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1226222
| Strony 196–201

Plastyfikacja mąki funkcyjnej metodą wytłaczania w obecności plastyfikatorów

Autorzy: Sulak Konrad, Gutowska Agnieszka, Pałys Beata, Rychter Piotr

Innowacyjne mąki funkcyjne o nazwie handlowej Q-Farin użyto jako surowiec w procesie wytwarzania materiałów biopolimerowych o właściwościach, odpowiednich do wytwarzania biodegradowalnych wielofunkcyjnych opakowań biomateriałowych. Osiągnięcie założonego celu wymagało przeprowadzenia modyfikacji i funkcjonalizacji surowca skrobiowo-białkowego otrzymywanego z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1226223
| Strony 202–209

Tampony celulozowe modyfikowane chitozanem do zastosowania ginekologicznego - wpływ modyfikacji na czystość chemiczną, strukturę oraz właściwości antybakteryjne

Autorzy: Gzyra-Jagieła Karolina, Jóźwicka Jolanta, Gutowska Agnieszka, Pałys Beata, Kaźmierczak Dorota

W związku z dynamicznym rozwojem inteligentnych wyrobów biopolimerowych w ramach międzynarodowego projektu EUREKA opracowano nowoczesne wyroby medyczne do zastosowania ginekologicznego bazujące na wbudowaniu nanocząstek chitozanu w strukturę celulozy. Głównym celem prac przeprowadzonych w Instytucie Biopolimerów i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1226224
| Strony 210–217

Badania nad usuwaniem zanieczyszczeń ze ścieków włókienniczych przy użyciu koagulantów organicznych

Autorzy: Kos Lech, Michalska Karina, Żyłła Renata

Celem przeprowadzonych badań było porównanie rezultatów oczyszczania różnych rodzajów ścieków włókienniczych na drodze koagulacji przy udziale wybranych koagulantów organicznych, nieorganicznych i mieszanych organiczno-nieorganicznych oraz ocena ich efektywności. Uzyskane rezultaty oczyszczania zależały od rodzaju użytego koagulanta, jak...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221755
| Strony 218–224

Zjawisko foulingu membran podczas nanofiltracji ścieków z barwienia włókien celulozowych i włókien poliamidowych

Autorzy: Żyłła Renata, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Kamińska Irena

Celem badań było porównanie parametrów nanofiltracji ścieków włókienniczych pochodzących z dwóch różnych procesów barwienia. Badania przeprowadzono dla ścieków pochodzących z barwienia włókien celulozowych barwnikami bezpośrednimi i reaktywnymi, oraz ścieków z procesów barwienia wyrobów z włókien poliamidowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1221756
| Strony 225–233

Informacje ogólne

Innovatex 2016

  więcej »

| Strona 65

IBWCh

  więcej »

| Strona 99

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook