Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókniny polipropylenowe poddane obróbce plazmowej z zastosowaniem kwasu akrylowego

Research and development

Autorzy:

 • Buček Andrej
  Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • Buček Andrej
  Regional R&D Centre for Low-Cost Plasma and Nanotechnology Surface Treatments, Institute of Physical Electronics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Popelka Anton
  Center for Advanced Materials, Qatar University, Doha, Qatar
 • Zahoranová Anna
  Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • Kováčik Dušan (j/w)
 • Kováčik Dušan
  Regional R&D Centre for Low-Cost Plasma and Nanotechnology Surface Treatments, Institute of Physical Electronics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Novák Igor
  Polymer Institute, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia
 • Černák Mirko
  Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • Černák Mirko
  Regional R&D Centre for Low-Cost Plasma and Nanotechnology Surface Treatments, Institute of Physical Electronics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic

DOI number: 10.5604/12303666.1221751

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Współcześnie materiały hydrożelowe używane są w wyrobach medycznych jako opatrunki na rany. Hydrożelowe kompozyty tekstylne formuje się dla zwiększenia mechanicznej wytrzymałości poręczności w stosowaniu. Włókniny są powszechnie stosowane do wyrobów medycznych, jednak jest konieczne polepszenie ich właściwości powierzchniowych. W badaniach zastosowano aktywację plazmową w celu pokrycia włóknin polipropylenowych warstwą akrylową dla polepszenia właściwości adhezyjnych. Wyładowania odbywały się w roztworze kwasu akrylowego co pozwoliło na przeprowadzenie jednostopniowego procesu aktywacji plazmowej. Wyniki pomiarów zwilżalności oraz badania ATR-FTIR wykazały istnienie cienkiej warstwy kwasu poliakrylowego na powierzchni włókniny. Stwierdzono 4.7 razy większą wytrzymałość na odrywanie w stosunku do włóknin niemodyfikowanych.

Tagi:

plasma treatment, hydrogel, diaphragm discharge, plasma grafting, biocompatibility, peel strength.

Cytowanie:

Buček A, Popelka A, Zahoranová A, Kováčik D, Novák I, Černák M. Acrylic Acid Plasma Treatment of Polypropylene Nonwoven Fabric.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 161-164. DOI: 10.5604/12303666.1221751

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 161–164.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook