Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zagospodarowanie surowców przemysłu mączno-zbożowego do wytwarzania biopolimerowych produktów technicznych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1226219

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Nacisk wywierany przez użytkowników dóbr konsumpcyjnych, ukierunkowany na zastosowanie bardziej proekologiczne, powoduje stosowanie już istniejących lub poszukiwanie nowych surowców i materiałów przyjaznych środowisku. Jednym z kierunków rokujących duże nadzieje są badania mające na celu opracowanie nowych materiałów opakowaniowych do wytworzenia, których wykorzystywane będą surowce biopolimerowe. Wykonane prace badawcze pozwoliły na wykorzystanie wstępnie zmodyfikowanego hydrotermicznie surowca skrobiowo-białkowego do wytworzenia nowej generacji materiałów biopolimerowych. Uzyskane w wyniku modyfikacji produkty posłużyły, z kolei, do wytworzenia demonstracyjnych partii materiałów biopolimerowe - folii, kształtek oraz klejów do tektur wielowarstwowych.

Tagi:

cereal milling industry, functional biopolymers, bio-packaging materials, bio-thermoplastics, bio-adhesives.

Cytowanie:

Ciechańska D, Kaszuba L, Żakowska H, Sulak K, Kapuśniak K, Janiga M, Wietecha J, Gutowska A, Mik T. Utilization of Cereal and Milling Industry Products as Raw Materials for the Manufacture of Biopolymer Technical Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 175-180. DOI: 10.5604/12303666.1226219

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 175–180.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook