Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Estymacja średnicy wlotów kanałów międzynitkowych w materiałach tekstylnych przy użyciu mikroskaningu ze światłem strukturalnym

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1221741

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono nową metodę oceny średnic kanałów międzynitkowych w materiałach tekstylnych, w szczególności w tkaninach. W metodzie tej  zastosowano trójwymiarowe skanowanie obiektu przy użyciu światła strukturalnego. Po rekonstrukcji trójwymiarowej powierzchni tkaniny, przeprowadza  się  analizę danych polegającą na „przecięciu” powierzchni tkaniny płaszczyzną prostopadłą do niej w różnych miejscach. Otrzymane przekroje umożliwiają estymację średnic wlotów do kanałów międzynitkowych. W celu wyznaczenia wartości średnic wlotów do kanałów międzynitkowych  stosuje się funkcję aproksymującą w postaci wielomianu niskiego rzędu. W badaniach zastosowano typowy skaner dentystyczny. Ważnym wynikiem przeprowadzonych badań jest korelacja średnic kanałów międzynitkowych z przepuszczalnością powietrza wybranych tkanin.

Tagi:

3D scanning, structured light, inter-yarn channels, fabrics, textile materials, air permeability.

Cytowanie:

Strąkowska M, Więcek P, Polipowski M, Więcek B. Estimation of the Inter-Yarn Channel Inlet Diameter in Textile Materials Using Structured Light 3D Micro-Scanning.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 88-93. DOI: 10.5604/12303666.1221741

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 88–93.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook