Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania trójskładnikowych materiałów kompozytowych PVC/PE-HD zawierających włókna keratynowe

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1226221

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane właściwości mechaniczne i przetwórcze  kompozytów wytworzonych  na osnowie przemiałów dwóch niemieszających się polimerów: poli(chlorku winylu) (PVC) i polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), w której napełniaczem są włókna keratynowe z piór drobiowych. Skład kompozytów ustalono w oparciu o technikę planowania pełnego eksperymentu. Wyniki badań przedstawiono za pomocą trójkątnych diagramów określających zależność właściwości od procentowego udziału poszczególnych składników w kompozycie. Stwierdzono, że mieszanina PVC i PE-HD może być wykorzystana jako osnowa do wytwarzania kompozytów polimerowych napełnionych piórami drobiowymi. Na podstawie uzyskanych wyników można ustalić skład kompozytów (w granicach przyjętych stężeń poszczególnych składników) odpowiadający danemu zespołowi wymaganych właściwości).

Tagi:

keratin fibres, composites, PE-HD, PVC, mechanical properties, simplex-centroid design.

Cytowanie:

Tomaszewska J, Wrześniewska-Tosik K, Zajchowski S, Partyka A, Mik T. Tri-component Recycled PVC/PE-HD Material Composite with Keratin Fibres.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 73-80. DOI: 10.5604/12303666.1226221

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 73–80.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook