Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer 5 (119)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (119) / 2016

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Ocena parametrów decyzji selekcji ekologicznych dostawców w przemyśle włókienniczym

Autorzy: Acar Avni Zafer, Önden Ismail, Gürel Özlem

Zagadnienia ekologiczne są bardzo istotne przy współczesnej produkcji. Wytwórcy, którzy chcą brać udział w wytwarzaniu i kształtowaniu ekologicznych zasad muszą brać pod uwagę wszystkie aspekty procesu wytwórczego. W tym opracowaniu badano ekologiczne aspekty wyboru dostawców biorąc...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215520
| Strony 8–14

Social media w procesie ewolucji marketingowej w polskich przedsiębiorstwach sektora tekstylno–odzieżowego

Autorzy: Sułkowski Łukasz, Kaczorowska-Spychalska Dominika

Przemysł lekki wciąż stanowi jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki światowej, w tym również w Polsce, determinując kierunki rozwoju poszczególnych regionów z nią związanych. Rozwój nowych mediów przyczynił się jednak do istotnych zmian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215521
| Strony 15–20

Badania i rozwój

Porównanie wybranych właściwości chemicznych włókien różnych ras psów oraz niemieckich owiec czarnogłówek

Autorzy: Ragaišienė Audronė, Rusinavičiūtė Jolita, Milašiene Daiva, Ivanauskas R.

Do produkcji przędz włókien proteinowych można stosować włókna z wyczesanych sierści psów. Uzyskane wyniki wskazują, że włókna z sierści niektórych psów mogą przedstawiać interesujące właściwości dla produkcji odzieży. Dlatego postanowiono przeprowadzić porównanie strukturalne i morfologiczne włókien...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215522
| Strony 21–28

Próba wykorzystania powierzchniowo przewodzącego PAN jako prekursora do wytwarzania jonowego elektroaktywnego żelu
polimerowego aPAN

Autorzy: Żyłka Paweł, Koprowska Joanna

Chemicznie aktywowany poliakrylonitryl (aPAN) wykazuje właściwości elektro-mechanicznie aktywnego polimeru jonowego. Cienkie, żelowe włókna są technicznie pożądaną formą aPAN, gdyż szybko kurczą się lub pęcznieją w odpowiedzi na zmianę pH elektrolitu, w którym są zanurzone. Warunkiem do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215523
| Strony 29–33

Wstępne badania antymikrobowej aktywności poliamidowego runa elektroprzędzionych nanowłókien zawierających mikrocząsteczki bałtyckiego bursztynu

Autorzy: Mikučioniené Daiva, Milašius Rimvydas, Daugelavičius Rimantas, Ragelienë Lina, Venslauskaitė Neringa, Ragaišienė Audronė, Rukuižienė Žaneta

Antymikrobowe tekstylia są bardzo ważnym przedmiotem nowych badań. Badając bierze się pod uwagę zarówno możliwości uszkodzenia samych tkanin przez mikroorganizmy, jak również działanie mikroorganizmów na użytkownika. Istotnym elementem, który należy brać pod uwagę jest to, że...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215524
| Strony 34–37

Porównanie dwóch różnych sposobów rekonstrukcji 3D płaskich wyrobów włókienniczych

Autorzy: Techniková Lenka, Tunak Maros

Artykuł porównuje wydajność dwóch metod rekonstrukcji 3D powierzchni płaskich struktur włókienniczych posiadających defekty. Wydajność oceniano biorąc pod uwagę jako kryterium dokładność scharakteryzowania uszkodzeń tkaniny szczególnie jej  pilingowania.  Badano dwiema metodami. Pierwsza zwana metodą gradientową oparta była...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215525
| Strony 38–43

Subiektywna interpretacja i obiektywna ocena własności barierowych tkanin zaciemniających

Autorzy: Snycerski Marek, Szkudlarek Joanna

W pracy przedstawiono eksperymentalne podejście oraz wyniki wstępnych pomiarów właściwości barierowych wobec światła przechodzącego tkanin zaciemniających (blackout). Wszystkie tkaniny stosowane w budynkach użyteczności publicznej takich jak hotele i innych budynkach strefy MICE (Spotkań Motywacyjno-Szkoleniowych i Konferencyjno-Wystawienniczych)...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215526
| Strony 44–49

Wpływ przędz wątku na właściwości tkanin

Autorzy: Zubair Muhammad, Maqsood Hafiz, Shahzad , Neckář T. Bohuslav

Tkaniny ubraniowe mają szerokie zastosowanie w ubiorach sportowych, roboczych, wojskowych itd. Dla polepszenia właściwości użytkowych tego typu tkanin stosuje się kombinacje przędz wątkowych zawierających włókna poliestrowe i celulozowe. Dla przeprowadzenia badań wyprodukowano szereg próbek wykorzystując krosno...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215527
| Strony 50–54

Wpływ długości i przygotowania włókien na mechaniczne właściwości hybrydowych przędz z włókien węglowych i poliamidowych oraz wykonanych z nich kompozytów

Autorzy: Hengstermann Martin, Hasan Mir Mohammad Badrul, Abdkader Anwar, Cherif Chokri

Celem badań było stwierdzenie wpływu długości włókien węglowych i ich obróbki przed zgrzebleniem na mechaniczne właściwości przędz hybrydowych/włókno węglowe /poliamid 6/ jak również kompozytów z nich wykonanych. Zmieniano skład mieszanki przed zgrzebleniem. Włókna mieszano lub dostarczano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215528
| Strony 55–62

Zmiany strukturalne zmodyfikowanego techniką PACVD polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej; tekstylia balistyczne podczas przyśpieszonego starzenia

Autorzy: Miklas Michał, Struszczyk Marcin H., Urbaniak–Domagała Wiesława, Puszkarz Adam K., Wilbik-Hałgas Bożena, Cichecka Magdalena, Sztajnowski Sławomir , Puchalski Michał, Krucińska Izabella

Weryfikację funkcjonalności modyfikacji powierzchni z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym (PACVD) polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) przeprowadzono po procesie przyśpieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215529
| Strony 63–67

Metoda projektowania struktury zintegrowanego czujnika temperatury wbudowanego w tkaninę

Autorzy: Zhang Ruquan, Deng Nanping, Cheng Bowen, Zhang Shangyong, Wu Ying

Dla uzyskania hybrydowego elementu pomiarowego opracowano taką strukturę tkaniny aby móc umieścić w niej czujniki temperatury. Wielowarstwową tkaninę poddano odpowiedniej obróbce termicznej umożliwiającej zamocowanie czujników w tkaninie. Stwierdzono, że ilość warstw tkaniny i ich rozmieszczenie ma...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215530
| Strony 68–72

Matematyczny model przepływu ciepła w tkaninie z umieszczonym
w niej czujniku temperatury

Autorzy: Zhang Ruquan, Deng Nanping, Cheng Bowen, Zhang Shangyong, Wu Ying

Opracowano matematyczny model przepływu ciepła przez  tkaninę zawierającą wbudowane czujniki temperatury w celu określenia wpływu poszczególnych czynników na przebieg pomiarów. Brano pod uwagę oporność termiczną styku czujników z tkaniną związaną z przewodnością termiczną materiału, ilość warstw...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215531
| Strony 73–79

Analiza parametrów izolacyjności cieplnej dla dwu- i trójwarstwowych wyrobów włókienniczych z membranami półprzepuszczalnymi

Autorzy: Sybilska Wioletta, Korycki Ryszard

Podstawowy cel prezentowanego artykułu to ocena wyrobów odzieżowych (włącznie z wyrobami z naniesionymi membranami półprzepuszczalnymi) pod kątem komfortu cieplnego. Parametry izolacyjności cieplnej były mierzone za pomocą przyrządu pomiarowego Alambeta. Program badań uwzględnia zestaw zróżnicowanych materiałów o...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215532
| Strony 80–87

Komfort i właściwości użytkowe  laminowanych  i zmechaconych tkanin dżinsowych

Autorzy: Sabir Emel Ceyhun, Doba Kadem Füsun

Badano właściwości użytkowe tkanin dżinsowych laminowanych i zmechaconych w odniesieniu do próbek takich tkanin powstałych metodą standardową. Badano grubość tkanin, przepuszczalność powietrza, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie oraz sztywność. Niezależnie oceniano właściwości kolorystyczne...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1198064
| Strony 88–94

Rola bielizny jako elementu składowego odzieży ochronnej dla odlewnika

Autorzy: Gilewicz Paulina, Cichocka Agnieszka, Frydrych Iwona

Podczas pracy przy piecu odlewniczym, pracownik narażony jest na działanie wysokiej temperatury. Ubranie ochronne dla odlewnika wykonane jest z aluminizowanej tkaniny, która zapewnia ochronę przed działaniem wysokiej temperatury. Brak przepuszczalności powietrza oraz pary wodnej specjalistycznej odzieży...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215533
| Strony 96–99

Ornamentacja litewskich etnograficznych tkanin ludowych

Autorzy: Kumpikaitė Eglė, Kot Liucina , Tautkutė-Stankuvienė Indrė

W analizowanej literaturze nie stwierdzono interdyscyplinarnych badań, które łączyłyby aspekty etnograficzne i technologiczne dotyczące litewskich tekstyliów ludowych. Celem badań była kompleksowa analiza tych zagadnień. Badano wzory, kolory, sploty. Przebadano 849 próbek tkanin (bielizna pościelowa, ręczniki, obrusy,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215534
| Strony 100–109

Opracowanie inteligentnego modelu dla rozpoznania konstrukcji kształtu bioder

Autorzy: Jin Juan-Feng, Yang Yun-Chu, Zou Feng-Yuan

Model łączy analizę skupień i korelacji oraz probabilistyczną sztuczną sieć neuronową dla identyfikacji różnych typów kształtów bioder opartą o pomiary 3D poszczególnych osób. Wyselekcjonowano 28 przypadków odzwierciedlających dolną część sylwetki 300 studentek w wieku od 20...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215535
| Strony 110–118

Identyfikacja sylwetki ubranego modelu

Autorzy: Tao Chen, Zhou Jiu, Yin Meifen

Przedstawiono próbę identyfikacji sylwetki ubranego modelu. Opracowano system właściwości charakteryzujących twarz człowieka dla możliwości dalszego wyodrębnienia twarzy ze zdjęć modeli. Zastosowano metodę AdaBoost. Umożliwiło to usytuowanie głowy w stosunku do innych elementów ubioru. Zidentyfikowano liniowe zależności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215536
| Strony 119–124

Numeryczne metody 3D projektowania odzieży dla niepełnosprawnych

Autorzy: Bruniaux Pascal, Bruniaux Pascal, Cichocka Agnieszka, Frydrych Iwona

Celem artykułu było podjęcie próby zaproponowania i rozwinięcia nowej numerycznej metody tworzenia odzieży w przestrzeni trójwymiarowej, opracowanej przez nasz zespół, dla niestandardowych, atypowych sylwetek. W pracy zaprezentowano koncepcję o możliwości wykorzystania tradycyjnego procesu tworzenia form odzieży...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215537
| Strony 125–131

Porównanie wymagań i kierunków rozwoju metod badawczych odzieży przeznaczonej dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

Autorzy: Roguski Jacek, Stegienko Karolina, Kubis Daria, Błokowski Maciej

W publikacji zaprezentowano wymagania i metody badań  odzieży ochronnej strażaków, zabezpieczającej przed czynnikami takimi jak promieniowanie cieplne, płomień, oddziaływanie substancji chemicznych oraz odporność na przemakanie. W pracy zostały porównywane metody badań i wymagania dla odzieży ochronnej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215538
| Strony 132–136

Barwienie włókien angory przy zastosowaniu ultradźwięków

Autorzy: Atav Riza, Yurdakul Abbas

Badania poświęcone były określeniu wpływu ultradźwięków na właściwości kolorystyczne barwionych włókien angora. Stwierdzono, że barwienie przy zastosowaniu ultradźwięków zwiększa pobieranie barwnika przez włókna angory, w wyniku czego uzyskuje się większą intensywność barwy. Różnice w barwieniu były...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215539
| Strony 137–142

Badania nad usuwaniem zanieczyszczeń ze ścieków włókienniczych przy użyciu nanotlenków żelaza i niklu

Autorzy: Kos Lech

Celem badań było określenie efektywności rozkładu zanieczyszczeń w ściekach włókienniczych metodą Fentona przy udziale nanozwiązków żelaza i niklu oraz porównanie jej z klasyczną metodą Fentona. Przedmiotem badań były ścieki pochodzące z procesów barwienia włókien celulozowych. W...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215540
| Strony 143–150

Biofunkcjonalizacja materiałów włókienniczych

Autorzy: Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Chruściel Jerzy J., Kudzin Marcin, Łatwińska Marta, Kiwała Magdalena

Badano proces biofunkcjonalizacji włóknin za pomocą 0,1 - 4 % wag. krzemianu miedzi.
Jako komponenty polimerowe zastosowano polipropylen (PP), polietylen (PE) i polimery biodegradowalne [polilaktyd (PLA) i polihydroksyalkaniany (PHA)] lub ich mieszaniny. Jako ciekłe plastyfikatory...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1215541
| Strony 151–156

Informacje ogólne

FILTECH 2016

  więcej »

| Strona 87

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook