Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (119) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wstępne badania antymikrobowej aktywności poliamidowego runa elektroprzędzionych nanowłókien zawierających mikrocząsteczki bałtyckiego bursztynu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1215524

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Antymikrobowe tekstylia są bardzo ważnym przedmiotem nowych badań. Badając bierze się pod uwagę zarówno możliwości uszkodzenia samych tkanin przez mikroorganizmy, jak również działanie mikroorganizmów na użytkownika. Istotnym elementem, który należy brać pod uwagę jest to, że niektóre środki antymikrobowe są szkodliwe dla użytkownika dlatego poszukuje się nowych substancji antymikrobowych zwłaszcza pochodzenia naturalnego. W tym celu badano wpływ mikrocząstek bursztynu zawartych w runie z nanowłókien uzyskanych przez elektroprzędzenie. Wyniki okazały się obiecujące. 

Tagi:

antimicrobial activity, amber, electrospinning, nanofibers, textile.

Cytowanie:

Mikučionienė D, Milašius R, Daugelavičius R, Ragelienė L, Venslauskaitė N, Ragaišienė A, Rukuižienė Ž. Preliminary Investigation into the Antimicrobial Activity of an Electrospun Polyamide Nanofibrous Web with Micro Particles of Baltic Amber. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 5(119): 34-37. DOI: 10.5604/12303666.1215524

Opublikowano w numerze nr 5 (119) / 2016, strony 34–37.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook