Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (119) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Matematyczny model przepływu ciepła w tkaninie z umieszczonym
w niej czujniku temperatury

Research and development

Autorzy:

 • Zhang Ruquan
  Department of Textile Science and Engineering, Wuhan Textile University, Wuhan, P. R. China
 • Deng Nanping
  School of Textiles, Tianjin Polytechnic University, Tianjin, P. R. China
 • Cheng Bowen (j/w)
 • Zhang Shangyong
  Department of Textile Science and Engineering, Wuhan Textile University, Wuhan, P. R. China
 • Wu Ying
  School of Economics, Wuhan Textile University, Wuhan, P. R. China

DOI number: 10.5604/12303666.1215531

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Opracowano matematyczny model przepływu ciepła przez  tkaninę zawierającą wbudowane czujniki temperatury w celu określenia wpływu poszczególnych czynników na przebieg pomiarów. Brano pod uwagę oporność termiczną styku czujników z tkaniną związaną z przewodnością termiczną materiału, ilość warstw i masę liniową przędz w obrębie tkaniny i czujników. Uzyskane współczynniki korelacji pomiędzy wartościami eksperymentalnymi i teoretycznymi przekraczały 0,988  co potwierdza, że opracowany przez nas matematyczny model przepływu ciepła w tkaninie pomiarowej można zastosować w tego typu badaniach. 

Tagi:

temperature sensing fabric, mathematical model, surface contact thermal resistance, testing system, temperature value.

Cytowanie:

Zhang R, Deng N, Cheng B, Zhang S, Wu Y. Mathematical Model of Embedded Temperature Sensing Fabric Heat Transmission. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 5(119): 73-79. DOI: 10.5604/12303666.1215531

Opublikowano w numerze nr 5 (119) / 2016, strony 73–79.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook