Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (119) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie wybranych właściwości chemicznych włókien różnych ras psów oraz niemieckich owiec czarnogłówek

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1215522

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Do produkcji przędz włókien proteinowych można stosować włókna z wyczesanych sierści psów. Uzyskane wyniki wskazują, że włókna z sierści niektórych psów mogą przedstawiać interesujące właściwości dla produkcji odzieży. Dlatego postanowiono przeprowadzić porównanie strukturalne i morfologiczne włókien z wełny owczej i różnych ras psów dla identyfikacji różnic. Badania FTIR wykazały, że piki absorpcji promieniowania w zakresie 2920 cm-1  i 2850 cm-1 są bardziej intensywne, mają ostrzejszy przebieg dla wełny owczej podczas gdy dla innych częstotliwości piki mają charakter zróżnicowany. Wartości stopnia krystaliczności są różne nie tylko dla wełny owczej i psiej ale również są zróżnicowane pomiędzy wełną z różnych ras psich. Procentowe zawartości węgla, wodoru i azotu w poszczególnych rodzajach włókien są podobne, podczas gdy różnice zawartości siarki i tlenu są wyraźne.

Tagi:

dog hair fibre, chemical structure, surface morphology, elemental analysis, crystallinity.

Cytowanie:

Ragaišienė A, Rusinavičiūtė J, Milašienė D, Ivanauskas R. Comparison of Selected Chemical Properties of Fibres from Different Breeds of Dogs and German Blackface Sheep.FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 5(119): 21-28. DOI: 10.5604/12303666.1215522

Opublikowano w numerze nr 5 (119) / 2016, strony 21–28.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook