Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (119) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Biofunkcjonalizacja materiałów włókienniczych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1215541

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badano proces biofunkcjonalizacji włóknin za pomocą 0,1 - 4 % wag. krzemianu miedzi.
Jako komponenty polimerowe zastosowano polipropylen (PP), polietylen (PE) i polimery biodegradowalne [polilaktyd (PLA) i polihydroksyalkaniany (PHA)] lub ich mieszaniny. Jako ciekłe plastyfikatory stosowano głównie oligomery tlenku etylenu (PEG) lub jego kopolimery z tlenkiem propylenu (2,5-5 % wag.). Nowe kompozytowe włókniny zawierające CuSiO3 otrzymywano metodą melt-blown – przez wytłaczanie i rozdmuchiwanie stopionych kompozycji polimerowych [1]. Wykazywały one bardzo dobre właściwości antybakteryjne (wobec szczepów bakterii gram-ujemnych Escherichia coli i gram-dodatnich Staphylococcus aureus) oraz antygrzybiczne (wobec grzyba Candida albicans). Włókniny zawierające ≥0.5% wag. CuSiO3 mogą być stosowane np. jako bioaktywne materiały higieniczne i filtracyjne w układach klimatyzacji. Zastosowanie PLA i PHA zwiększa podatność tych hybrydowych włóknin na rozkład biologiczny. Analiza termiczna metodą DSC wykazała, że dodatek CuSiO3 i plastyfikatorów do włóknin PLA i PP znacznie wpływa na przebieg ich procesów topnienia i krystalizacji.

Tagi:

biofunctionalization, textile materials, nonwovens, antimicrobial properties.

Cytowanie:

Sójka-Ledakowicz J, Chruściel JJ, Kudzin MH, Łatwińska M, Kiwała M. Antimicrobial Functionalization of Textile Materials with Copper Silicate. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 5(119): 151-156. DOI: 10.5604/12303666.1215541

Opublikowano w numerze nr 5 (119) / 2016, strony 151–156.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook