Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer 2 (116)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (116) / 2016

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Empiryczne badanie społecznych inicjatyw małych i średnich przedsiębiorstw działających w przemyśle odzieżowym Indii

Autorzy: Lakshmanan R., Swamynathan R., Mansurali A.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zapoczątkowały inicjatywy odpowiedzialności społecznej dla poprawy ich konkurencyjności w handlu i eksporcie. Praca ma na celu rozpoznanie wpływu międzynarodowych norm na konkurencyjność organizacji eksportujących Indyjskie wyroby dziane. Artykuł przedstawia powiązanie organizacji handlowych z wewnętrznymi i zewnętrznymi...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191422
| Strony 8–14

Poprawienie produktywności poprzez ustalenie głównych planów udziałów w korzyściach i ciągły proces poprawy. Przykład serbskiego producenta

Autorzy: Slović Dragoslav, Tomašević Ivan, Radovic Milić

Praca analizuje efekty wspólnego zastosowania odpowiedniego udziału płac i ciągłego procesu wzrostu produktywności w przemyśle odzieżowym. Wyniki uzyskano poprzez badania empiryczne wprowadzone w serbskim przedsiębiorstwie produkującym odzież – Javor. Zaprojektowano badania pięciostopniowe i zastosowano w przedsiębiorstwie Javor, gdzie produktywność była...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1168239
| Strony 15–22

Badania i rozwój

Możliwości oceny rozkładu średnic nanowłókien uzyskanych poprzez elektroprzędzenie

Autorzy: Malašauskiene Jolanta, Milašius Rimvydas, Kuchanauskaitė Ernesta

Średnica włókien i jej rozkład są jednym z najważniejszych parametrów związanych z jakością elektroprzędzionego runa. Średnica elektroprzędzionych nanowłókien jest zróżnicowana, jak i histogramy średnic, które są zwykle zróżnicowane. Analiza literatury wykazała, że czasami rozkłady są podobne...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191423
| Strony 23–28

Określenie średnic elastomerowych przędz rdzeniowych poprzez segmentacyjną analizę obrazu

Autorzy: Hladnik Aleš , Pavko-Čuden Alenka, Farajikhah Syamak, Farajikhah Syamak

Średnica przędz jest jednym z podstawowych parametrów dzianin, którego dokładna ocena jest jednak bardzo trudna. Celem przedstawionych badań było obliczenie średnicy suchych i mokrych przędz relaksowanych zawierających i niezawierających włókna elastomerowe. Zastosowano analizę obrazów i narzędzia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191424
| Strony 29–36

Teoretyczne rozważania efektów podziału trójkąta przędzenia  w przędzeniu obrączkowym

Autorzy: Su Xuzhong, Su Xuzhong, Gao Weidong, Gao Weidong, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xie Chunping, Xu Bojun , Xu Bojun

Geometria trójkąta skrętu ma wpływ na rozkład naprężeń włókien w trójkącie przędzenia i wpływa również na właściwości przędzy. Przędzalniczy podział trójkąta przędzenia jest jednym z bardziej skutecznych sposobów zmniejszenia naprężeń i daje owocne rezultaty. przeprowadzono teoretyczne...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191425
| Strony 37–43

Badania sprawności działania urządzenia rozciągowego  na czterostrumieniowy system przędzenia kompaktowego

Autorzy: Su Xuzhong, Su Xuzhong, Gao Weidong, Gao Weidong, Liu Xinjin, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xie Chunping, Xu Bojun , Xu Bojun

Przędzarkę kompaktową wyposażono w czteroparwałkowy aparat rozciągowy i dodatkową cholewkę umożliwiającą kondensację włókien i zmniejszenie trójkąta przędzenia i poprawę jakości przędzy, zwłaszcza zmniejszenie włochatości przędzy. Oprócz mechanizmu zagęszczającego wiązkę włókien na właściwości fizyczne przędzy duży wpływ...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191426
| Strony 44–51

Uszkodzenia powierzchni  i struktury włókien PLA  podczas wstępnej obróbki

Autorzy: Baig Gulzar A., Carr Christ M.

Dzianiny wykonane z PLA poddano obróbce węglanem sodu w obecności niejonowych detergentów przy rożnych stężeniach i temperaturach. Dzianiny były równocześnie poddane działaniu przemysłowo ważnych środków bielących, takich jak: nadtlenek wodoru, chloryn sodu i podchloryn sodu przy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191427
| Strony 52–58

Badania porównawcze właściwości przędz Vortex i obrączkowych  oraz właściwości tkanin zawierających te przędze w wątku

Autorzy: Kostajnšek Klara, Dimitrovski Krste

Wybrano dwie różne mieszanki włókien (bawełna PET i PA6.6) w różnych proporcjach, jak również jednorodne włókna celulozowe typu Modal. Wyprodukowano przędze Vortex i obrączkowe o masie liniowej 16 tex i 67 tex. Badania właściwości wyprodukowanych włókien...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191428
| Strony 59–65

Zastosowanie analizy obrazu  do automatycznej oceny gęstości tkanin o dużej zwartości

Autorzy: Pan Ruru, Pan Ruru, Zhang Jie, Li Zhongjian, Gao Weidong, Xu Bugao, Li Wei

Dla zrealizowania pomiarów gęstości tkanin o dużej zwartości opracowano metodę oceny opartą o zależności strukturalne. Zależności strukturalne typowych tkanin HTWF, o splocie skośnymi i satynowym analizowano i opracowano wzory dla obliczania gęstości osnowy, w zależności od...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191429
| Strony 66–72

Badanie odkształceń tkanin  przy stosowaniu lokalnie wprowadzonych regularności  masy liniowej za pomocą metody opartej o analizę obrazu

Autorzy: Baghernezhad Saeed , Ghane Mohammad, Moezzi Meysam

Celem pracy było badanie efektu prowadzonych nierównomierności masy liniowej przędzy na badanie odkształcenia tkanin podczas testów wytrzymałościowych. W wątku zastosowano przędze fantazyjne pęczkowe o różnym rozkładzie masy liniowej dla wyprodukowania tkanin o splocie płóciennym. Zastosowano metodę...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191430
| Strony 73–80

Przewidywanie właściwości dzianin lewo-prawych podczas ściskania stosując metodę elementów skończonych opartą na modelu ściskania pianki

Autorzy: Soltanzadeh Zeynab, Shaikhzadeh Najar Saeed, Haghpanahi M., Mohajeri-Tehrani M. R.

Publikacja dotyczy analizy kompresji dzianin lewo-prawych  o trzech wariantach splotów. Scharakteryzowano parametry dzianin, tj. ścisłości rządkowe i kolumienkowe, masy, zapis splotu w rzeczywistym przebiegu i na igłach. Wykonano badania eksperymentalne i teoretyczne procesu ściskania dzianin wraz...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191431
| Strony 82–88

Numeryczna i eksperymentalna analiza poprawy kształtu próbek  o kształcie krzyżowym wykonanych  z laminatu

Autorzy: Gutiérrez Julio C., Lozano Alejandro, Manzano Alejandro, Flores Martín S.

Powszechnie stosowane są kmpozyty poddawane testom dwuosiowym. Prawidłowe przeprowadzenie tego rodzaju testów jest trudne biorąc pod uwagę rozkład naprężeń badanych w próbce. Omówiono szereg struktur stosowanych dla uzyskania wyników dokładnych i powtarzalnych. Przeprowadzono analizę poprawy kształtu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191433
| Strony 89–94

Analiza porównawcza wytrzymałości na rozerwanie dzianin warstwowych

Autorzy: Ciobanu Ana Ramona, Ciobanu Luminita, Dumitras Catalin, Sârghie Bogdan

Praca przedstawia właściwości mechaniczne wątkowych dzianin warstwowych, w tym wpływ stosowanego surowca na wytrzymałość na zerwanie. Dla stwierdzenia wpływu stosowanego materiału wyprodukowano 3 warianty strukturalne zmieniając strukturę warstw wykonanych z Kevlaru i włókien lnianych. Każdy z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191432
| Strony 95–101

Opracowanie dzianin bawełnianych dla uzyskania optymalnego komfortu w gorącym klimacie

Autorzy: Mal Prithwiraj, Ghosh Anindya, Majumdar Abhijit, Banerjee Debamalya

Dzianiny bawełniane są bardzo popularne dla ubrań noszonych latem ze względu na  możliwość uzyskania wysokiego komfortu noszenia. Typowa porowata struktura dzianin powoduje jednak wzrost ryzyka wystawienia skóry na promieniowanie UV mogące prowadzić do raka skóry. Dlatego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191434
| Strony 102–106

Wyznaczanie orientacji włókien w papierze drogą analizy obrazu realizowaną w systemie on-line

Autorzy: Erdman Aleksandra, Grzyb Tomasz, Kulpiński Piotr, Lazarek Jagoda, Lis Stefan, Olejnik Konrad, Reczulski Mariusz, Szczepaniak Piotr S., Wysocka-Robak Agnieszka

Celem pracy było określenie możliwości wyznaczenia zorientowania włókien celulozowych w papierze co pozwoliłoby określić anizotropię wytwarzanego materiału. Parametr ten jest niezwykle istotny w technologii papieru ze względu na ścisłą zależność między anizotropią a właściwościami mechanicznymi wytworów...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191435
| Strony 107–112

Jednostopniowe barwienie w jednej kąpieli materiałów z mieszanki poliestru i bawełny przy stosowaniu suchego utrwalania w nawoju

Autorzy: Elsherbiny Abeer S., Kaukab Monazza

Celem badania było opracowanie barwienia jednostopniowego w jednej kąpieli materiałów z mieszanek poliestrów i bawełny, oraz porównanie wyników z wynikami z procesu barwienia w dwóch kąpielach. Badano materiały z mieszanki 50:50 poliester/bawełna. Stosowano barwniki reaktywne oparte...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191436
| Strony 113–119

Ocena aktywności antybakteryjnej włókien lnianych wobec bakterii Staphylococcus aureus

Autorzy: Zimniewska Malgorzata, Goślińska-Kuźniarek Olga

Odzież lniana jest ceniona ze względu na jej pozytywne oddziaływanie na wybrane parametry fizjologiczne człowieka oraz gwarantowanie optymalnego komfortu w warunkach codziennego użytkowania zwłaszcza w strefach gorącego klimatu. Zalety odzieży lnianej nie tylko ograniczają się do...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191439
| Strony 120–125

Aktywność antybakteryjna polilaktydu oceniana metodami ilościowymi

Autorzy: Kaźmierczak Dorota, Guzińska Krystyna, Dymel Marzena

Przedstawiono wyniki badania włókien, wykonanych z poli(kwasu mlekowego) z dodatkiem środka bójczego Sanitized, dwoma metodami ilościowymi według norm JIS L 1 902:2002 i ASTM: E2149–01:2010. Wykazano, że rozbieżność otrzymanych wyników powstała jako rezultat różnic w zastosowanych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191437
| Strony 126–130

Porównanie metod heurystycznych i symulacyjnych zastosowanych dla rozwiązania problemu zrównoważenia linii produkcyjnych odzieży

Autorzy: Kayar Mahmut, Akalin Mehmet

W pracy analizowano teoretycznie ogólne informacje dotyczące linii produkcyjnych ich symulacji i równoważenia, a następnie przystąpiono do analizy konkretnego przypadku linii produkcyjnej bluzki. Równocześnie wykorzystując uzyskane dane linia produkcyjna została w pierwszej kolejności zrównoważona metodą Hoffmana...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191438
| Strony 131–137

Podstawowe zmienne w kontroli czasu produkcji w przędzalniach

Autorzy: Anand K. T., Rajan A. John, Narayanan K. V., Ramesh Bapu B. R.

Opisano badania rożnych czynników, które oddziałują na czas produkcji w przędzalniach produkujących przędze zgrzebne o masach liniowych 14.76 tex. Dla prezentowanej pracy zebrano dane pochodzące z 27 przędzalni produkujących przędze zgrzebne o masie liniowej 14.76 tex....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1179078
| Strony 139–145

Konferencje, targi, wystawy
Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook