Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (116) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Poprawienie produktywności poprzez ustalenie głównych planów udziałów w korzyściach i ciągły proces poprawy. Przykład serbskiego producenta

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1168239

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Praca analizuje efekty wspólnego zastosowania odpowiedniego udziału płac i ciągłego procesu wzrostu produktywności w przemyśle odzieżowym. Wyniki uzyskano poprzez badania empiryczne wprowadzone w serbskim przedsiębiorstwie produkującym odzież – Javor. Zaprojektowano badania pięciostopniowe i zastosowano w przedsiębiorstwie Javor, gdzie produktywność była mierzona w sposób ciągły podczas kolejnych pięciu lat. Wyniki wykazały znaczny wzrost produktywności w Javorze pod koniec piątego roku badań, nawet w okresie kiedy produktywność zmniejszała się w całej branży odzieżowej. Wyniki były oceniane statystycznie pokazując, że produktywność może być rzeczywiście odniesiona do wspólnego zastosowania odpowiedniego udziału płac i ciągłego procesu wzrostu produktywności w przemyśle odzieżowym. Artykuł ma znaczenie praktyczne wskazując realne możliwości poprawy produktywności.

Tagi:

productivity, apparel, gain sharing incentives, continuous process improvement.

Cytowanie:

Slović D, Tomašević I, Radović M. Improving Productivity in the Apparel Industry Through Gain Sharing and Continuous Process Improvement: the Case of a Serbian Manufacturer. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 2(116): 15-22. DOI: 10.5604/12303666.1168239

Opublikowano w numerze nr 2 (116) / 2016, strony 15–22.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook