Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (116) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Aktywność antybakteryjna polilaktydu oceniana metodami ilościowymi

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1191437

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przedstawiono wyniki badania włókien, wykonanych z poli(kwasu mlekowego) z dodatkiem środka bójczego Sanitized, dwoma metodami ilościowymi według norm JIS L 1 902:2002 i ASTM: E2149–01:2010. Wykazano, że rozbieżność otrzymanych wyników powstała jako rezultat różnic w zastosowanych metodykach. Omówiono kryteria oceny wyników w obu normach. Potwierdzono antybakteryjne działanie kwasu mlekowego.

Tagi:

PLA, antibacterial property, quantitative methods, fibres.

Cytowanie:

Kaźmierczak D, Guzińska K, Dymel M. Antibacterial Activity of PLA Fibres Estimated by Quantitative Methods. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 2(116): 128-132. DOI: 10.5604/12303666.1191437

Opublikowano w numerze nr 2 (116) / 2016, strony 126–130.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook