Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (116) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wyznaczanie orientacji włókien w papierze drogą analizy obrazu realizowaną w systemie on-line

Research and development

Autorzy:

 • Erdman Aleksandra
  Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Grzyb Tomasz
  Department of Rare Earths, Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
 • Kulpiński Piotr
  Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Lazarek Jagoda
  Institute of Information Technology, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Lis Stefan
  Department of Rare Earths, Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland
 • Olejnik Konrad
  Institute of Papermaking and Printing, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Reczulski Mariusz
  Institute of Information Technology, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Szczepaniak Piotr S. (j/w)
 • Wysocka-Robak Agnieszka
  Institute of Papermaking and Printing, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1191435

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było określenie możliwości wyznaczenia zorientowania włókien celulozowych w papierze co pozwoliłoby określić anizotropię wytwarzanego materiału. Parametr ten jest niezwykle istotny w technologii papieru ze względu na ścisłą zależność między anizotropią a właściwościami mechanicznymi wytworów papierowych. Pomiar orientacji włókien realizowano drogą analizy obrazu, gdzie analizowanymi obiektami były wprowadzane do struktury papieru znaczniki – sztuczne włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych. Cechą charakterystyczną tych włókien były ich właściwości zbliżone do właściwości naturalnych włókien celulozowych. Dzięki temu włókna luminescencyjne nie zmieniały właściwości papieru a przy tym zachowywały się w sposób podobny do pozostałych włókien występujących w masie papierniczej. Efekt luminescencji pojawiał się w chwili oświetlenia tych włókien światłem UV, co pozwalało na uzyskanie wyraźnego obrazu badanych obiektów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zaproponowane: metoda pomiarowa oraz zastosowany algorytm analizy obrazu umożliwiły określenie zorientowania włókien w badanych strukturach papierniczych oraz pozwoliły na wyznaczenie anizotropii tych struktur. Wyniki zostały potwierdzone laboratoryjnymi badaniami wytrzymałościowymi badanych papierów. Na tej podstawie zaproponowano również sposób realizacji układu pomiarowego dla maszyny papierniczej, w którym byłaby zastosowana ta metoda. Rozwiązanie zostało już zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP i zarejestrowane pod numerem P.411294.

Tagi:

paper, anisotropy, measurement, luminescent fibres, image analysis.

Cytowanie:

Erdman A, Grzyb T, Kulpinski P, Lazarek J, Lis S, Olejnik K, Reczulski M, Szczepaniak PS, Wysocka-Robak A. Estimation of Fibre Orientation in Paper Products by an Image Analysis On-line System. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 2(116): 107-112. DOI: 10.5604/12303666.1191435

Opublikowano w numerze nr 2 (116) / 2016, strony 107–112.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook