Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (116) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie analizy obrazu  do automatycznej oceny gęstości tkanin o dużej zwartości

Research and development

Autorzy:

 • Pan Ruru
  School of Textile & Clothing, Jiangnan University, WuXi, P. R. China
 • Pan Ruru
  School of Human Ecology, The Uninversity of Texas at Austin, Austin, USA
 • Zhang Jie
  School of Textile & Clothing, Jiangnan University, WuXi, P. R. China
 • Li Zhongjian (j/w)
 • Gao Weidong (j/w)
 • Xu Bugao
  School of Human Ecology, The Uninversity of Texas at Austin, Austin, USA
 • Li Wei
  Department of Mechanical Engineering, The Uninversity of Texas at Austin, Austin, USA

DOI number: 10.5604/12303666.1191429

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Dla zrealizowania pomiarów gęstości tkanin o dużej zwartości opracowano metodę oceny opartą o zależności strukturalne. Zależności strukturalne typowych tkanin HTWF, o splocie skośnymi i satynowym analizowano i opracowano wzory dla obliczania gęstości osnowy, w zależności od gęstości wątku i gęstości prążków wypukłych. Przy przeprowadzeniu eksperymentu gęstości wątku i prążków wypukłych mierzono stosując transformatę Fouriera, rekonstrukcję obrazu i obliczenie wartości progowych wykorzystując indywidualnie otrzymane obrazy. Gęstość osnowy w efekcie jest obliczana w oparciu o średnią wartość gęstości prążków i wątku. Wyniki eksperymentalne potwierdziły, że automatyczny pomiar gęstości jest systemem, który może realizować precyzyjnie pomiar gęstości tkanin o dużej zwartości z zadowalającą dokładnością i w ten sposób może zastąpić dotychczas stosowane metody manualne.

Tagi:

high-tightness woven fabric, image analysis, Fourier transform, threshold processing, image reconstruct.

Cytowanie:

Pan R, Zhang J, Li Z, Gao W, Xu B, Li W. Applying Image Analysis for Automatic Density Measurement of High-tightness Woven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 2(116): 66-72. DOI: 10.5604/12303666.1191429

Opublikowano w numerze nr 2 (116) / 2016, strony 66–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook