Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (116) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Podstawowe zmienne w kontroli czasu produkcji w przędzalniach

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1179078

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Opisano badania rożnych czynników, które oddziałują na czas produkcji w przędzalniach produkujących przędze zgrzebne o masach liniowych 14.76 tex. Dla prezentowanej pracy zebrano dane pochodzące z 27 przędzalni produkujących przędze zgrzebne o masie liniowej 14.76 tex. Parametry, które wpływają na czas produkcji uzyskano przez analizę głównych składowych. Następnie zastosowano macierz korelacji i wieloparametrową analizę regresji biorąc pod uwagę czas produkcji jako zmienną zależną i liczbę operatywnych godzin potrzebnych do produkcji 100 kg przędzy (HOK), wskaźnik jakości włókna i przędzy oraz produkcję wrzecion jako zmienne niezależne. Stosowano również test Cronbach alpha, Kruskal-Wallis, Durbin-Watson, Kaiser-Meyer Olkin i Bertlett. Wyniki wykazują, że ze wszystkich parametrów wziętych pod uwagę przy rozważaniach czas produkcji wywiera największy wpływ na produktywność wrzecion, HOK i współczynnik jakości przędzy.

Tagi:

carded, HOK, lead time, spindle production, yarn quality index.

Cytowanie:

Anand KT, Rajan AJ, Narayanan KV, Ramesh Bapu BR. Key Variables in the Control of Lead Time  in Spinning Mills. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 2(116): 139-145. DOI: 10.5604/12303666.1179078

Opublikowano w numerze nr 2 (116) / 2016, strony 139–145.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook