Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (116) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Numeryczna i eksperymentalna analiza poprawy kształtu próbek  o kształcie krzyżowym wykonanych  z laminatu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1191433

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Powszechnie stosowane są kmpozyty poddawane testom dwuosiowym. Prawidłowe przeprowadzenie tego rodzaju testów jest trudne biorąc pod uwagę rozkład naprężeń badanych w próbce. Omówiono szereg struktur stosowanych dla uzyskania wyników dokładnych i powtarzalnych. Przeprowadzono analizę poprawy kształtu próbki rozpatrując laminat z udziałem włókien węglowych i żywicy epoksydowej. Przeprowadzono testy rozciągania dwuosiowego. Odkształcenia mierzono w centralnej części próbki stosując specjalne czujniki przesunięcia. Stwierdzono, że maksymalne naprężenia występują w środku próbki. 
Opracowanie

Tagi:

polymer-matrix composites (PMCs), mechanical properties, finite element analysis (FEA), non-destructive testing, Biaxial testing, cruciform specimen.

Cytowanie:

Gutiérrez JC, Lozano A, Manzano A, Flores MS. Numerical and Experimental Analysis for Shape Improvement of a Cruciform Composite Laminates Specimen. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 2(116): 89-94. DOI: 10.5604/12303666.1191433

Opublikowano w numerze nr 2 (116) / 2016, strony 89–94.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook