Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (119) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Subiektywna interpretacja i obiektywna ocena własności barierowych tkanin zaciemniających

Research and development

Autorzy:

  • Snycerski Marek
    Institute of Textile Architecture, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
  • Szkudlarek Joanna
    Institute of Textile Architecture, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1215526

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono eksperymentalne podejście oraz wyniki wstępnych pomiarów właściwości barierowych wobec światła przechodzącego tkanin zaciemniających (blackout). Wszystkie tkaniny stosowane w budynkach użyteczności publicznej takich jak hotele i innych budynkach strefy MICE (Spotkań Motywacyjno-Szkoleniowych i Konferencyjno-Wystawienniczych) muszą spełniać specjalne wymagania. Wszystkie tkaniny we wnętrzu powinny być na najwyższym poziomie zgodnym z poziomem kategoryzacji hotelu. Zasłony muszą spełniać odpowiednie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odporności na ścieranie, minimum 40.000 cykli (wg testów Martindale’a). Inne dane techniczne zawierają wskazania co do prania i czyszczenia. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, że brak jest wymagań dla tkanin zaciemniających związanych z ich cechami barierowymi. Badania zostały przeprowadzone dla sześciu blackout-ów tkackich powszechnie stosowanych w budynkach użyteczności publicznej jako zasłony. Zgodnie z konwencjonalną metodą oceny określono ich poziom transmitancji. Wszystkie próbki wykazują bardzo dobrą ochronę przed promieniowaniem widzialnym. Jednak subiektywna interpretacja pozwoliła na odkrycie różnic pomiędzy tkaninami. Aby wykazać znaczący poziom tych dysproporcji oraz nieskuteczność standardowej metody oceny tkanin blackout zastosowano komputerową analizę obrazu. W tej sytuacji powstają wątpliwości: Jakie różnice są dopuszczalne? Jak precyzyjnie kwalifikować tkaniny zaciemniające?

Tagi:

light barrier properties, visible radiation (VIS), shading fabrics, blackouts, public buildings, digital image analysis.

Cytowanie:

Szkudlarek J, Snycerski M. Subjective Interpretation and Objective Evaluation of Blackout Fabric’s Barrier Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 5(119): 44-49. DOI: 10.5604/12303666.1215526

Opublikowano w numerze nr 5 (119) / 2016, strony 44–49.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook