Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (119) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie wymagań i kierunków rozwoju metod badawczych odzieży przeznaczonej dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1215538

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W publikacji zaprezentowano wymagania i metody badań  odzieży ochronnej strażaków, zabezpieczającej przed czynnikami takimi jak promieniowanie cieplne, płomień, oddziaływanie substancji chemicznych oraz odporność na przemakanie. W pracy zostały porównywane metody badań i wymagania dla odzieży ochronnej dla straży pożarnej w Europie (szczególnie w Polsce), USA i Rosji, przedstawione w normach: NFPA 1971, НПБ 162-02, EN 469. W analizie uwzględniono również dodatkowe wymagania, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2010 Nr 85, poz. 553). Na podstawie analizy wymagań stwierdzono, że w większości koncentrują się one na ochronie przed czynnikami termicznymi (odporność na promieniowanie cieplne, płomień, ciepło kontaktowe). Zostały pokrótce omówione metody badań sprawdzające zgodność odzieży ochronnej z wymaganiami i określające jej parametry wytrzymałościowe. Przedstawiono kierunki rozwoju metod badań dla odzieży ochronnej dla straży pożarnej oraz aktualne trendy w rozwoju sprzętu badawczego i pomiarowego.

Tagi:

firefighting protective clothing, thermal protection, test methods, research stands.

Cytowanie:

Roguski J, Stegienko K, Kubis D, Błogowski M. Comparison of Requirements and Directions of Development of Methods for Testing Protective Clothing for Firefighting. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 5(119): 132-136. DOI: 10.5604/12303666.1215538

Opublikowano w numerze nr 5 (119) / 2016, strony 132–136.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook