Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (119) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zmiany strukturalne zmodyfikowanego techniką PACVD polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej; tekstylia balistyczne podczas przyśpieszonego starzenia

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1215529

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Weryfikację funkcjonalności modyfikacji powierzchni z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmowym (PACVD) polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) przeprowadzono po procesie przyśpieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Modyfikację przeprowadzono przez naniesienie polimeru wytworzonego na bazie heksametylodisiloksanu (HMDSO). Celem prowadzonych badań było porównanie podatności zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE na symulowane warunki użytkowania i przechowywania w czasie przyśpieszonego starzenia. Do zidentyfikowania potencjalnych zmian w powierzchni zmodyfikowanych techniką PACVD włókien UHMWPE zastosowano techniki ATR-FTIR oraz SEM/EDS. Proces modyfikacji powierzchni UHMWPE z wykorzystaniem procesu PACVD wykazał nieznaczne zmiany właściwości strukturalnych po procesie przyspieszonego starzenia z wykorzystaniem temperatury lub równocześnie temperatury i wilgotności jako czynników przyspieszających starzenie. Proces przyspieszonego starzenia wykazał stabilność warstwy polimerowej w obu przypadkach: temperatury lub temperatury i wilgotności jako czynników użytych w procesie przyśpieszonego starzenia.

Tagi:

chemical modification, surface modification, PACVD, composites, material properities, material strength, soft UHMWPE fibrous composite.

Cytowanie:

Miklas M, Struszczyk MH, Urbaniak-Domagała W, Puszkarz AK, Wilbik-Hałgas B, Cichecka M, Sztajnowski S, Puchalski M, Krucinska I. Structural Changes in Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition-
Modified Ultra-high Molecular Weight Polyethylene, Ballistic Textiles During Accelerated Ageing. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 5(119): 63-67. DOI: 10.5604/12303666.1215529

Opublikowano w numerze nr 5 (119) / 2016, strony 63–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook