Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania struktury i właściwości  surowców przemysłu mączno-zbożowego  stosowanych  do wytwarzania biopolimerowych produktów technicznych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1227413

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W XXI wieku coraz większą uwagę zwraca się na możliwości wykorzystania surowców, półproduktów i produktów ubocznych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Ogromnego znaczenia nabierają tzw. „zielone” technologie, wykorzystujące surowce pochodzenia naturalnego. Do takich surowców można zaliczyć m.in. biopolimery, takie jak: celuloza, ligniny, chityna i chitozan czy skrobia. Firma Lubella Sp. z o. o. S.K. (Lublin, Polska) jest producentem innowacyjnych wyrobów mącznych typu Q-Farin, które wykorzystano jako surowiec wyjściowy do opracowania nowych biodegradowalnych i wielofunkcyjnych biomateriałów dla sektora opakowań i przetwórstwa papierniczego. Opracowanie biopolimerowych produktów technicznych wymagało przeprowadzenia procesu modyfikacji i funkcjonalizacji surowców biopolimerowych otrzymywanych z przemiału oczyszczonego ziarna pszenicy w celu nadania im właściwości hydrofobowych, termoplastycznych i barierowych. Innowacyjne założenia technologiczne przygotowane dla firmy stanowią klucz do sukcesu na rzecz konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce w zaawansowanym sektorze opakowań biodegradowalnych w oparciu o krajowe surowce odnawialne.

Tagi:

grain-mill industry, functional biopolymers, bio-packaging, thermoplastic bio-resins, bio-glues.

Cytowanie:

Ciechańska D,  Kapuśniak J, Kaszuba L, Ciepliński  M, Siemion P,  Roczkowska M, Żarski A, Ptak S, Gutowska A. Investigation on the Structure and Properties of Modified Products from the Grain-Mill Industry for Use in the Preparation of Biopolymer Technical Materials.. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 181-188. DOI: 10.5604/12303666.1227413

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 181–188.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook