Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie systemu wymiarowania odzieży kobiecej w jednym z regionów Chorwacji

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1221733

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było polepszenie systemu wymiarowania odzieży poprzez przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych dorosłych kobiet. Wyselekcjonowano wybrane populacje, których wymiary pozwoliły na wyróżnienie grup różniących się znacznie między sobą kształtem ciała i jego proporcjami. Wymiary określonych części ciała determinują przynależność do danej grupy, określono standardowe wymiary dla poszczególnych grup. Jako podstawę przyjęto obwód klatki piersiowej oraz wysokość. Pomiary przeprowadzono dla 1104 osób w wieku 20-85 lat sklasyfikowanych w siedem grup wiekowych. Badania zostały udokumentowane analizą statystyczną.

Tagi:

garment sizes, bust girth, body height.

Cytowanie:

Doležal K, Hrženjak R, Ujević D. Determination of a System of Women’s Clothing Sizes in the Goransko-primorska County of the Republic of Croatia. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 6(120): 26-31. DOI: 10.5604/12303666.1221733

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 26–31.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook