Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opatrunki biologiczne oparte na polimerach naturalnych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1221753

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono metodę wytwarzania  hemostatycznego  opatrunku IV generacji, który gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przy aplikacji. Opatrunek posiada formę proszku fibrydowego. Do opracowania materiału opatrunkowego wykorzystane zostały polimery naturalne z grupy polisacharydów takie jak chitozan i alginian sodowo-wapniowy. Opatrunek został poddany badaniom strukturalnym, właściwościom użytkowym oraz ocenie biozgodności (cytotoksyczność, właściwości drażniące i uczulające).

Tagi:

wound dressing, polysaccharides, micro-fibrids, nano-fibrids, biocompatibility.

Cytowanie:

Kucharska M,Brzoza-Malczewska K, Wiśniewska-Wrona M, Pałys B,  Struszczyk MH, Cichecka M, Karuga-Kuźniewska E, Rybak Z. Biological Dressings Based on Natural Polymers.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 170-174. DOI: 10.5604/12303666.1221753

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 170–174.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook