Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Rynek poliamidów

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1215537

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zmiany, jakie zachodzą w okresie ostatnich lat na rynku poliamidów. Zwrócono uwagę na szereg czynników wpływających na te zmiany. Przedstawiono dane dotyczące wielkości zapotrzebowania, produkcji oraz wymieniono najpoważniejszych, światowych producentów poliamidów.  Porównano udziały poliamidów w stosunku do innych polimerów w produkcji włókien i tworzyw oraz zestawiono procentowe udziały w zapotrzebowaniu poszczególnych gałęzi gospodarki na  tworzywa poliamidowe. Podano także szereg informacji liczbowych dotyczących tego rynku. Przy dość stabilnej sytuacji dotyczącej klasycznej produkcji różnego  włókien poliamidowych, dużo miejsca poświęcono prężnie rozwijającemu się rynkowi tworzyw poliamidowych. Dotyczy to zmian zarówno ilościowych jak i jakościowych w bardzo wielu dziedzinach w takich jak motoryzacja, przemysł elektryczny, przemysł elektroniczny, opakowania, budownictwo i w wielu innych. Opisano w artykule  szereg nowoczesnych rozwiązań  wprowadzanych na rynek oraz nowe produkty powstające w wyniku dobrej współpracy między ośrodkami badawczymi, a odbiorcami. Przedstawione informacje dotyczyły głównie dominujących w dalszym ciągu na rynku klasycznych poliamidów PA6 i PA66. Ponadto zawarto także szereg informacji dotyczących poliamidów długołańcuchowych, poliamidów aromatycznych i biopoliamidów.

Tagi:

polyamides, market, polyamide fibres, polyamide resin, polyamide engineering plastics, films.

Cytowanie:

Wesołowski J, Płachta K. The Polyamide Market.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120):12-18. DOI: 10.5604/12303666.1215537

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 12–18.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook