Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania termoizolacyjności odzieży wielowarstwowej za pomocą termografii oraz metody elementów skończonych

Research and development

Autorzy:

  • Puszkarz Adam K.
    Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Krucińska Izabella (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1221747

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł dotyczy szeroko pojętego problemu jakim jest komfort cieplny. W pracy zostały przedstawione wyniki badań dotyczące termoizolacyjności tekstyliów. Przedmiotem analiz były układy wielowarstwowe (składające się z tkanin, włóknin i folii) o potencjalnym zastosowaniu w odzieży ochronnej przeznaczonej dla straży pożarnej. Termoizolacyjność materiałów została przebadana zarówno eksperymentalnie (za pomocą kamery termowizyjnej) jak i teoretycznie (w wyniku symulacji zjawiska transportu ciepła przeprowadzonych na trójwymiarowych modelach rzeczywistych tekstyliów). Przeanalizowane układy tekstylne (wykonane z następujących surowców: Kevlar, Nomex, ePTFE, PU, włókno węglowe) charakteryzowały się porównywalnym składem oraz strukturą geometryczną. W części eksperymentalnej dla wszystkich układów został wyznaczony gradient temperatury w ściśle określonych stałych warunkach otoczenia. W części teoretycznej gradient temperatury został obliczony na podstawie symulacji rzeczywistego eksperymentu. Dla każdego układu zostały zaprojektowane dwa modele, o różnym stopniu odwzorowania struktury przędzy w tkaninach. Głównym celem pracy była weryfikacja eksperymentalna obu modeli. W wyniku symulacji przeprowadzonych na modelu charakteryzującym się dokładniejszym odwzorowaniem struktury przędzy zostały otrzymane rezultaty porównywalne z danymi eksperymentalnymi i potwierdziły silny związek termoizolacyjności tekstyliów z ich składem surowcowym oraz strukturą geometryczną.

Tagi:

fabric, simulation, heat transport phenomena, thermal insulation, modelling, thermography, finite volume method.

Cytowanie:

Puszkarz AK, Krucińska I. Study of Multilayer Clothing Thermal Insulation Using Thermography and the Finite Volume Method.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 129-137. DOI: 10.5604/12303666.1221747

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 129–137.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook