Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Metoda I-SCAN w ocenie nacisku wywieranego przez wyroby włókiennicze

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1221746

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Nacisk wyrobów włókienniczych może powodować niepożądany wpływ na użytkownika lub działać profilaktycznie. W obu przypadkach ocena nacisku wymaga odpowiednich metod dostosowanych do przeznaczenia wyrobu. Badano możliwości systemu I-SCAN (TekScan) w warunkach in vivo i in vitro, na przykładzie wyrobów pończoszniczych należących do pierwszej klasy nacisku 18-21mmHg. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych metod, metoda I-SCAN bazująca na elastycznych matach pomiarowych umożliwia pomiar w dowolnym miejscu i tworzenie map nacisku. Dla dwóch rodzajów podkolanówek o zbliżonym składzie (poliamid/elastomer 78/22% i poliamid/elastomer 64/36%), i takiej samej strukturze zmierzono nacisk na wysokości kostki i łydki w czterech pozycjach (1–przód, 2-strona wewnętrzna, 3–tył, 4–strona zewnętrzna). Największy nacisk na kostce i łydce występował w pozycji 1-przód, a najmniejszy w pozycji 2-strona wewnętrzna. Wykazano, że dla metody I-SCAN istnieje korelacja między badaniami in vivo i in vitro.

Tagi:

textiles, pressure measuring, knitted structures.

Cytowanie:

 Cieślak M, Karaszewska A, Gromadzińska E, Śledzińska K. I-SCAN Method for the Assessment of Pressure Exerted by Textile Products.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 121-127. DOI: 10.5604/12303666.1221746

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 121–127.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook