Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania przetwórstwa stopowego biodegradowalnych poliestrów alifatyczno-aromatycznych na wyroby włókniste

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1221739

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy opisano badania dotyczące przetwórstwa stopowego  biodegradowalnego alifatyczno-aromatycznego kopoliestru na wyroby włókniste. Kopoliestry zawierające 57-60% trójskładnikowej części alifatycznej (kopolimery glikolu butylenowego i kwasów adypinowego, bursztynowego, glutarowego oraz kwasu tereftalowego) wytworzone w skali wielkolaboratoryjnej wykorzystano do formowania włókien  i włóknin bezpośrednio ze stopu polimeru. Włókna wytwarzano w dwuetapowym procesie składającym się z przędzenia i rozciągania. Włókniny formowano metodą  spod filiery (spun bonded). Podano podstawowe  właściwości polimerów oraz otrzymanych z nich  włókien i włóknin. Stwierdzono, że  opracowane ko poliestry alifatyczno-aromatyczne wykazują dobrą przędliwość. Z uwagi na właściwości termiczne: Tg < 0 °C oraz niską T m ~115 °C  włókna z alifatyczno-aromatycznych kopoliestrów  mogą być stosowane w ograniczonym zakresie, przede wszystkim na wyroby jednorazowego użytku. Ze względów ekonomicznych bardziej wskazany jest przerób tych polimerów na gotowe wyroby włókiennicze, np. włókniny spun bonded.

Tagi:

biodegradable polyester, fibrous products, spunbond nonwoven.

Cytowanie:

Twarowska-Schmidt K, Sulak K, Gałęski A, Piórkowska E, Wojtczak M, Dutkiewicz S. Investigation in Melt Processing of Biodegradable Aliphatic-Aromatic Polyester into Fibrous Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 58-64. DOI: 10.5604/12303666.1221739

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 58–64.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook