Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (120) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Określanie kształtu elastyki poddanej zginaniu z wykorzystaniem przemieszczeń

Research and development

Autorzy:

  • Szablewski Piotr
    Department of Techanical Mechanics and Computer Science, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Korycki Ryszard (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1221748

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Swobodne układanie płaskich wyrobów włókienniczych można opisać za pomocą elastyki o tym samym kształcie, obciążeniach i warunkach układania całego produktu. Zachowanie się elastyki opisane jest na ogół z wykorzystaniem pewnych uproszczeń zarówno dla modeli fizycznych jak i matematycznych. Artykuł przedstawia ogólną teorię dotyczącą określania kształtu elastyki poddanej statycznemu zginaniu w jednej płaszczyźnie z wykorzystaniem przemieszczeń. Przemieszczenia są opisane poprzez współrzędne punktów początkowo nieugiętej elastyki i nałożone obciążenia. Rozważany model matematyczny wykorzystuje rozwiązanie sześciu nieliniowych równań różniczkowych z odpowiednimi warunkami brzegowymi. Trzy związki stanowią równania równowagi, natomiast pozostałe opisują przemieszczenia wzdłuż określonych osi, zmiany krzywizny oraz prawo fizyczne.

Tagi:

bending; elastica; displacement method; numerical analysis; shooting method; large deflections.

Cytowanie:

Szablewski P, Korycki R. Shape Determination of Elastica Subjected to Bending by Means of Displacements.  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 6(120): 138-142. DOI: 10.5604/12303666.1221748

Opublikowano w numerze nr 6 (120) / 2016, strony 138–142.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook