Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ poziomu odkształceń na przebieg długotrwających relaksacji przędz poliestrowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1183199

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Istotnym problemem jest przewidywanie relaksacji naprężeń włókien poliestrowych przebiegających w dużych odcinkach czasowych (dni a nawet miesięcy). Dotychczas uważano, że szybkość relaksacji w skali logarytmicznej może być przedstawiona przez dwie linie proste a wartości relaksacji mogą być przewidywane w długich odcinkach czasowych przez szybkość relaksacji drugiej zależności liniowej. Przedstawione w pracy badania włókien poliestrowych PET o masie liniowej 29,4 tex przeprowadzone dla odkształceń 3, 5, 7 i 10% wykazują, że relaksacja przebiega w zależności od zastosowanego wydłużenia. Stwierdzono, że punkt zmiany charakteru relaksacji zależy od wydłużenia. Zjawisko to jest wyraźnie widoczne przy większych wydłużeniach podczas gdy dla wydłużeń 3% i 5% jest zdecydowanie małe. Dzięki przedstawionym wynikom badań możliwe jest przewidywanie relaksacji przy stosowaniu testów krótszych niż 1000 sek.

Tagi:

stress relaxation, strain, polyester yarns, textile.

Cytowanie:

Laureckiene G, Milašius R. Influence of the Straining Level on the Long-Lasting Relaxation Behaviour of Polyester Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 73-77. DOI: 10.5604/12303666.1183199

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 73–77.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook