Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ozonizacja – ekologiczna metoda utleniania bawełny

Research and development

Autorzy:

 • Maqsood Hafiz, Shahzad
  Department of Materials Engineering, Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic
 • Wiener Jakub (j/w)
 • Baheti Vijaykumar (j/w)
 • Eldeeb Moaz
  Department of Textile Technology, Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic
 • Militky Jiri
  Department of Materials Engineering, Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic

DOI number: 10.5604/12303666.1168523

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badano oksydacje celulozy za pośrednictwem ozonu. Jest to metoda uważana jako ekologiczna w porównaniu do innych stosowanych w przemyśle metod oksydacji. Tego rodzaju obróbka stosowana jest w różnego rodzaju procesach takich jak odtłuszczanie i bielenie wyrobów bawełnianych oraz dla polepszenia właściwości masy celulozowej w przemyśle papierniczym. W artykule przedstawiono wpływ obróbki ozonem na właściwości przędz bawełnianych. Badania te są przydatne dla uzyskania maksymalnej procentowej zawartości struktur krystalicznych w bawełnie przy produkcji nano-krystalicznej celulozy. Bawełniane przędze obrączkowe poddawano działaniu ozonu w różnych przedziałach czasowych. Następnie badano właściwości wytrzymałościowe zwilżalność, liczbę miedziową i inne właściwości fizyczne. Stwierdzono, że podczas obróbki ozonem właściwości wytrzymałościowe zmniejszają się drastycznie podczas gdy zwilżalność i liczba miedziowa ulegają zwiększeniu.

Tagi:

ozone, oxidized cotton, copper number, nano crystalline cellulose.

Cytowanie:

Maqsood HS, Wiener J, Baheti V, Eldeeb M. Ozonation: a Green Source for Oxidized Cotton. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 19-21. DOI: 10.5604/12303666.1168523

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 19–21.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook