Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Elektroprzędzenie włókien polimerowych – niekonwencjonalny pogląd na wpływ naprężenia powierzchniowego na średnice włókien

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1172083

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Produkcja za pomocą elektroprzędzenia regularnych włókien polimerowych, wolnych od zgrubień wymaga dobrania odpowiedniej kombinacji różnych parametrów stanowiska przędącego takich jak np. napięcie między elektrodami, lepkość roztworu przędzalniczego, gęstość, odległość pomiędzy elektrodami i geometria układu przędącego. Badano fizycznie określony balans sił działający na wypychaną kroplę roztworu podczas tworzenia włókna. Badania eksperymentalne dostarczyły odpowiednich teoretycznych informacji o naprężeniu powierzchniowym i średnicy tworzonych włókien polimerowych. W oparciu o uzyskane informacje przygotowano elektroprzędzenie włókien z alkoholu poliwinylowego, alkoholu poliwinylopirolidowego i preparatu Eudragit® L100. Następnie na podstawie wcześniejszych rozważań i uzyskanych wyników eksperymentalnych przeprowadzono analizę wpływu poszczególnych czynników na średnicę otrzymywanych włókien.

Tagi:

electrospinning, polymeric fibres, Taylor´s cone, surfactant, surface tension.

Cytowanie:

Araújo ES, Nascimento MLF, de Oliveira HP. Electrospinning of Polymeric Fibres: an Unconventional View on the Influence of Surface Tension on Fibre Diameter. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 22-29. DOI: 10.5604/12303666.1172083

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 22–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook