Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie wpływu wysokości okrywy  i masy liniowej przędzy  na właściwości użytkowe dzianin  z okrywą pętelkową i pętelkową ciętą

Research and development

Autor:

  • Uyanik Seval
    Gaziantep Technical Sciences Vocational High School, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

DOI number: 10.5604/12303666.1172092

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Praca przedstawia badania wpływu parametrów strukturalnych dzianiny takich jak masa liniowa przędzy okrywy i przędzy podstawowej (90 i 70 tex) i wysokości płaszczek na właściwości dzianin z okrywą pętelkową i pętelkową ciętą. Badano odporność na ścieranie, wytrzymałość na zrywanie oraz przepuszczalność powietrza. Dla określenia relaksacji i istotności różnic zastosowano analizę ANOVA i korelacje Pearsona. Większa wysokość okrywy zwiększa masę powierzchniową i grubość, tym samym polepszając właściwości na ścieranie. Wytrzymałość dzianin zwiększa się ze wzrostem grubości przędzy podstawowej. Większa grubość przędzy okrywowej zmniejsza przepuszczalność tkaniny. Dzianiny z okrywą pętelkową mają wyższą odporność na ścieranie i wyższą przepuszczalność powietrza w porównaniu do dzianin z okrywą pętelkową ciętą podczas gdy masa liniowa przędzy podstawowej pozostaje ta sama.

Tagi:

pile loop knit fabric, cut-pile loop knit fabric, abrasion resistance, bursting strength, air permeability.

Cytowanie:

Uyanik S. Investigation of the Effect of Pile Height and Yarn Linear Density on the Performance Properties of Pile Loop and Cut-Pile Loop Knit Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 95-100. DOI: 10.5604/12303666.1172092

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 95–100.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook