Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Charakterystyka rozkładu skrętu  i jego nierównomierności  w przędzach samo-skrętnych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1172085

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W samo-skrętnych przędzach istnieje strefa o zazwyczaj słabym skręcie pomiędzy strefami włókien skręconych i nieskręconych dlatego podczas procesu samo-skrętnego przędzenia analizuje się różne odległości dwóch strumieni włókien do punktu zbieżności dla wytworzenia określonego przesunięcia fazowego w celu polepszenia wytrzymałości przędzy. W artykule opisano dwie metody obliczenia funkcji rozkładu skrętu przędzy samo-skrętnej. Określono warunki wytworzenia przędzy o możliwie dużej wytrzymałości właściwej i jednocześnie małej różnicy występujących wartościach wytrzymałości. W szczególności rozważono wyniki otrzymane doświadczalnie przy przędzeniu przędz o masie liniowe  29 × 2 tex i 113 × 2 tex.

Tagi:

self-twist, twist distribution function, twist unevenness, average twist, breaking tenacity.

Cytowanie:

Cui H, Wang C, Lv L. Characterization of the Twist Distribution Function and Twist Unevenness of Self-twist Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016, Vol. 24,  1(115): 45-48. DOI: 10.5604/12303666.1172085

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 45–48.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook