Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ przyspieszonego starzenia na tekstylia balistyczne zmodyfikowane techniką plazmy niskotemperaturowej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1167429

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Funkcjonalizacja tekstylnych produktów i materiałów, przy zastosowaniu techniki plazmy niskotemperaturowej, jest coraz częściej stosowana w praktyce przemysłowej, głownie ze względu na wiele korzyści, często nieosiągalnych dla innych technik modyfikacji. W prezentowanych badaniach skupiono się na modyfikacji kompozytowych materiałów tekstylnych wykonanych z włókien polietylenowych o znaczącej masie cząsteczkowej (Dyneema® SB51) poprzez depozycję powierzchniową polimerów silanowych w środowisku plazmy niskotemperaturowej. Celem pracy była ocena zmian w właściwościach mechanicznych i fizycznych zmodyfikowanych tekstyliów balistycznych pod wpływem symulowanych warunków przechowywania w badaniach przyspieszonego starzenia. Program badań został opracowany na podstawie doświadczeń w planowaniu badań przyspieszonego starzenia, celem określenia zmian w włókienniczym materiale balistycznym zachodzących w czasie starzenia, w różnych warunkach środowiskowych. Proces modyfikacji plazmą niskotemperaturową wywoływał zmiany w właściwościach mechanicznych kompozytowych materiałach balistycznych podczas przyspieszonego starzenia przy zastosowaniu jako czynnika starzeniowego: temperatury lub temperatury i wilgotności. Obserwowane tendencje zmian w właściwościach różniły się w zależności od badanej cechy materiału.

Tagi:

UHMWPE fibrous composites, low temperature plasma assisted deposition, accelerated aging.

Cytowanie:

Struszczyk MH, Puszkarz AK, Miklas M, Wilbik-Hałgas B, Cichecka M, Urbaniak-Domagała W, Krucińska I. Effect of Accelerated Ageing on Ballistic Textiles Modified By Plasma-Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD). FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 83-88. DOI: 10.5604/12303666.1167429

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 83–88.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook