Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Obszary zwiększenia poziomu innowacyjności w branży włókienniczej w Rosji

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Pawęta Elena
    Department of Finance and Accounting for SMEs, Institute of Finance, Faculty of Economic and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland
  • Mikołajczyk Bożena (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1172081

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka branży włókienniczej w Rosji, oraz wskazanie obszarów wymagających zwiększenia poziomu innowacyjności, co jest jednym z głównych czynników konkurencyjności branży. Przemysł włókienniczy w Rosji uległ znacznym przemianom po 1991 roku – zmiany strukturalne spowodowały spadek produktywności. Determinantą rozwoju przemysłu włókienniczego jest zwiększenie jego innowacyjności. Proponowane obszary zwiększenia poziomu innowacyjności w branży to: (1) zamiana importowanej bawełny na inne surowce, w szczególności len oraz włókna mieszane, (2) używanie barwników lepszej jakości, (3) inwestycje w nowy sprzęt produkcyjny, (4) tworzenie przedsięwzięć joint venture z firmami zagranicznymi. Czynniki te mogą prowadzić do zwiększenia konkurencyjności w branży włókienniczej w Rosji.

Tagi:

Russia, textile industry, innovation, innovative performance.

Cytowanie:

Pawęta E, Mikołajczyk B. Areas for Improving the Innovation Performance of the Textile Industry in Russia. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 1(115): 10-14. DOI: 10.5604/12303666.1172081

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 10–14.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook