Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie zależności pomiędzy liczbą i pozycją splotów nabieranych  i wytrzymałością dzianin  wykonanych na szydełkarce cylindrycznej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1172066

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Dzianiny o splotach lewo-prawych są najczęściej stosowanymi typami dzianin. Ich wzory zależą od stosowania oczek, splotów nabieranych i nieprzeplatanych oraz ich kombinacji. Splot nabierany ma istotne znaczenie dla właściwości dzianin ponieważ wpływa na zwiększenie masy na powierzchnię dzianiny, jej grubość i powoduje, że produkowana dzianina staje się bardziej porowata od innych. Dla celów przedstawionej pracy wyprodukowano 12 różnych dzianin na cylindrycznej szydełkarce z różną ilością splotów nabieranych a następnie wszystkie wybarwiono. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy splotami nabieranymi a wytrzymałością na zerwanie a w szczególności pomiędzy ilością i lokalizacją tych splotów nabieranych we wzorze. Wyniki przedstawiono graficznie i statystycznie.

Tagi:

tuck stitch, bursting strength, single jersey fabric, circular knitted fabrics.

Cytowanie:

Uyanik S, Degirmenci Z, Topalbekiroglu M, Geyik F. Examining the Relation Between the Number and Location of Tuck Stitches and Bursting Strength in Circular Knitted Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 114-119. DOI: 10.5604/12303666.1172066

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 114–119.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook