Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przyrząd dla pomiaru statycznego i dynamicznego przepuszczalności powietrza przez płaskie wyroby włókiennicze z możliwością pomiaru zmian kształtu próbki podczas testu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1172096

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Praca dotyczy badania przepuszczalności powietrza płaskich wyrobów włókienniczych. Nowo opracowany przyrząd przeznaczony jest do pomiarów statycznych i dynamicznych przepływu powietrza. Przyrząd różni się od standardowych przyrządów tym, że umożliwia badanie strukturalnych zmian materiału testowanego w stanach dynamicznych. Działanie przyrządu jest kontrolowane przez program komputerowy co umożliwia wyeliminowanie błędów popełnianych przez operatora. Wyniki uzyskane za pomocą przyrządu są zachowane w pamięci komputera . W artykule przeprowadzono dokładną analizę błędów pomiaru.

Tagi:

 air permeability, device, static measurements, dynamic measurements, textile material.

Cytowanie:

Veselá D, Kůs Z. Device for Measurement of Static and Dynamic Air Permeability and Deformation Changes in Textile Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe   2016, Vol. 24,  1(115): 120-126. DOI: 10.5604/12303666.1172096

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 120–126.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook