Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja procesu nanoszenia preparacji przy wykorzystaniu analizy zbiorów rozmytych

Research and development

Autorzy:

  • Sarpkaya Çiğdem
    Department of Handicrafts, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
  • Sabir Emel Ceyhun
    Department of Textile Engineering, Çukurova University, Adana, Turkey

DOI number: 10.5604/12303666.1172087

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Proces nanoszenia preparacji jest ważny w procesie produkcji tkanin i wpływa na wydajność stosowanych krosien. Przeprowadzono optymalizacje szeregu parametrów procesu stosując metodę analizy zbiorów rozmytych będącą nowością w analizie procesu nanoszenia preparacji . Wykorzystano plan Tagucchi dla realizacji eksperymentu. Analizę przeprowadzono dla trzech przędz o różnych masach liniowych, trzech różnych lepkościach roztworu preparacji i trzech różnych prędkościach osnowy przechodzącej przez urządzenie do preparacji. Określono charakterystykę jakościową biorąc pod uwagę wytrzymałość osnowy i wydajność krosna. Optymalne wartości parametrów procesu preparacji określono przy zastosowaniu metody zbiorów rozmytych.

Tagi:

sizing, orthogonal array, grey relational analysis, optimization.

Cytowanie:

Sarpkaya Ç, Sabir EC. Optimization of the Sizing Process with Grey Relational Analysis. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115). 49-55. DOI: 10.5604/12303666.1172087

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 49–55.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook