Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (115) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Numeryczno doświadczalne badanie wpływu ilości warstwy Twaron T750 na nożoodporność kamizelek ochronnych

Research and development

Autorzy:

  • Sokołowski Dariusz
    Department of Mechanics and Applied Computer Science, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology, Warsaw, Poland
  • Barnat Wiesław (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1172090

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zagadnienie wpływu ilości warstw tkaniny ar amidowej Twaron T750 na wartość penetracji energii kinetycznej w teście nożoodporności. Zagadnienie nożoodporności jest zjawiskiem złożonym, na które posiada wpływ wiele elementów. Jednym z nich jest zagadnienie ilości warstwy tkaniny, z której jest wykonany wkład ochronny. Ilość warstw tkaniny znajdującej się w pakiecie ochronnym jest wykonany wkład ochronny. Ilość warstw tkaniny znajdującej się w pakiecie ochronnym jest wartością, która w znaczący sposób wpływa na masę powierzchniową pakietu ochronnego. Z tego powodu precyzyjne określenie ilości warstw pakietu jest najistotniejszym elementem badań. Dokładne zbadanie zależności pomiędzy ilością warstw, a wartością penetracji oraz energii kinetycznej jest ważne dlatego, ponieważ posiadając taką wiedzę, można dokładnie dobrać odpowiednie parametry, by zapewnić wkładowi jak największą skuteczność ochrony.

Tagi:

 stab resistance, body armour,  twaron fabric package, numerical model,  experimental test.

Cytowanie:

Sokołowski D, Barnat W. Numerical and Experimental Research on the Impact of the Twaron T750 Fabric Layer Number on the Stab Resistance of a Body Armour Package. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016, Vol. 24,  1(115): 78-82. DOI: 10.5604/12303666.1172090

Opublikowano w numerze nr 1 (115) / 2016, strony 78–82.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook